Landelijk Architectuuronderzoek

Landelijk Architectuuronderzoek

Onder de paraplu van het NAF (Nederlands Architectuur Forum voor de digitale wereld, www.naf.nl) wordt een groot landelijk architectuuronderzoek verricht onder ongeveer 4.500 architecten in Nederland en Vlaanderen.
Dit onderzoek wordt verricht door Johan Krebbers (Shell), Stephan Hendriks (DSM), Martin van den Berg (architectuuronderzoeker aan de Vrije Universiteit) en ondergetekende.

1e Onderzoek: Business Architectuur

Het eerste deelonderzoek betreft ‘businessarchitectuur’. Bij dit deelonderzoek zijn twee extra experts (Coen de Bruijn en Harry Hendrickx) benaderd die meehelpen dit deelonderzoek mede te begeleiden, met als resultaat een publicatie op de NAF-website.

In de eerste bijlage vind je enkele dia’s die een mogelijke indicatie kunnen geven wat businessarchitectuur ongeveer zou kunnen zijn/omvatten.
In de tweede bijlage een vragenlijst. Deze lijst dient als eerste inventarisatie hoe de ruim 600 businessarchitecten in ons adressenbestand denken over architectuur. Je wordt verzocht deze lijst in bijgevoegd word document in te vullen (alleen die vragen die je relevant vindt) en aan ondergetekende terug te sturen voor 31 mei.

Vriendelijke groet,
dr. Daan Rijsenbrij

architectuurkenner & -auditor in de Digitale Wereld,
personal IT-coach voor de business

daan at rijsenbrij dot eu

Publicaties kunnen worden gevonden bij ‘Publicaties en Documenten‘ onder ‘Werkgroepen’.

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X