Kritisch Denken van Informatie

Kritisch Denken van Informatie

Voorzitter van deze werkgroep: Danny Greefhorst.

De werkgroep heeft de ambitie om uw kritische massa te verhogen. De werkgroep wordt ondersteund door Stichting Digital Architecture, de Koninklijke Vereniging voor Informatieprofessionals en het Nederlands Architectuur Forum. Er is een wiki waarin de werkgroep kennis deelt. De werkgroep komt periodiek bij elkaar om de ambities om te zetten in concrete acties, verder vorm te geven aan de inrichting van deze wiki en met elkaar kritisch te denken. Deelname aan de werkgroep staat los van registratie op en deelname aan de wiki.

Kritisch denken is een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is. Het biedt handvatten om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en voorkomen. Kritisch denken is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Boeddha en Socrates gebruikten al kritische vragen om te bepalen of op autoriteit gebaseerde kennis rationeel, helder en logisch consistent kan worden gerechtvaardigd. Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt de conclusies. Het vraagt bereidheid om je eigen redeneringen kritisch te evalueren en je overtuigingen te herzien wanneer de hiervoor noodzakelijke argumenten zich aanbieden.

Als je interesse hebt in deelname aan de werkgroep dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep: Danny Greefhorst (dgreefhorst@archixl.nl).

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X