De Onafhankelijke Architect

De Onafhankelijke Architect

Aanleiding

Op de NAF ALV van voorjaar 2018 heeft het NAF bestuur aanzet gegeven tot het faciliteren van discussie over het initiatief ‘Onafhankelijke Architect’. Daartoe is besloten tot het oprichten van een ‘werkgroep light’ binnen het NAF.

Werkgroep van De Onafhankelijke Architect

Het initiatief Onafhankelijke Architect kent meerdere mensen en organisaties uit verschillende geledingen die mee willen denken/werken aan het initiatief, waaronder het NAF. Het initiatief organiseert hiertoe een werkgroep die verschillende zaken gaat oppakken en uitdenken waaraan leden van het NAF kunnen deelnemen.

Enkele geïnteresseerden nemen namens het NAF zitting in deze brede werkgroep. Zij kunnen hierbij het initiatief volgen en terugkoppeling geven aan het NAF. Daarnaast leveren zij een inhoudelijke bijdrage in de werkgroep.

In een sessie (juni 2018) met top adviseurs afkomstig van diverse adviesbureaus hebben deelnemers aangegeven het initiatief te steunen, maar met name eerst te willen werken aan de vorming van een universitaire Post-master opleiding. Aangezien het initiatief hier ook met een aantal hoogleraren mee bezig is, sluit het mooi aan om de werkgroep concreet met deze stap aan het werk te zetten, immers hier is breed draagvlak voor.

Resultaten die hierin behaald moeten worden zijn:

  • Het verder uitwerken van een competentieprofiel;
  • Het mede organiseren van een sessie waarin we CIO’s van grote ondernemingen uitnodigen om hen ook mee te nemen in de opzet, zodat zij ook in staat zijn om studenten aan te leveren;
  • Verspreiding van het gedachtengoed en het initiatief bij eigen relatiegesprekken;
  • Het uitwerken van curriculum op het moment dat een opleiding ook echt gestalte krijgt.

Terugkoppeling aan het NAF

De ‘werkgroep light’ zal met enige regelmatigheid terugkoppeling geven aan het NAF en haar leden (via site, nieuwsbrieven, en te zijner tijd een NAF Insight). Eventuele publicaties verschijnen bij ‘Publicaties en Documenten’.

Meer informatie op de website van De Onafhankelijke Architect.

Mocht je als NAF-lid interesse hebben in deelname aan De Onafhankelijke Architect, laat dan hieronder je email-adres achter.

    Lid worden?

    Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
    kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

    Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

    X