Waardegedreven architectuur

Waardegedreven architectuur

Doel

Het doel van de werkgroep waardegedreven architectuur is:
Praktische instrumenten en best practices verzamelen en delen ter verhoging van de toegevoegde waarde van IT. Kwantitatieve instrumenten verzamelen, delen en praktisch toepasbaar maken.

Afbakening

De scope hierbij is: praktische gereedschappen voor architecten.

Op dit moment ligt de prioriteit van de werkgroep bij vroegtijdige inschatting van haalbaarheid en nut van projecten.

De werkgroep werkt aan de hand van de in 2005 door de werkgroep ontwikkelde schijf van vijf voor gezonde IT. Deze is tijdens LAC 2005 voor het eerst gepresenteerd. De schijf bestaat uit de segmenten: Governance en HRM, Business, Data, Functionaliteit en als vijfde Techniek in combinatie met een aantal gedragsregels.

Aanpak

  • Inventariseren bestaande methodes per segment van de schijf van vijf
  • Vaststellen bruikbaarheid gevonden tools
  • Beschrijven van ontbrekende gebieden
  • Formuleren onderzoeksvraag per ontbrekend gebied
  • Inschakelen academische wereld (stagiair) voor uitvoeren onderzoeksvraag
  • Praktisch toepassen antwoord in eigen praktijk
  • Presenteren aan collega’s van bereikte resultaten

Voor 2007 heeft de werkgroep zich de volgende doelen gesteld:

  • Het maken van een White paper over de praktische toepassing van de schijf van vijf
  • Het organiseren van een mini-seminar rond het thema waardegedreven architectuur
  • Het organiseren van een track tijdens het LAC 2007 over het onderwerp waardegedreven architectuur

Bijdrage aan LAC 2007

De werkgroep heeft aan het LAC 2007 bijgedragen met een workshop over Architectuur en portfolio-management. Deze werd ingeleid met een presentatie over Case value management door Eric Onderdelinden, Hanke van Ballegooijen, Frank Cornet, John van de Westelaken.

Contact

Johan van den Akker

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X