Service-Based Architectuur

Service-Based Architectuur

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de diverse aspecten van service-georiënteerde architecturen, door onder meer het opstellen van een terminologisch kader voor SBA, het opstellen van richtlijnen voor service-definitie en -modellering, het bepalen van de juiste granulariteit van services, het migratietraject, de inrichting van de governance, alsmede het vanuit een business-perspectief bepalen van de inzet van services en het verzamelen van best practices.

Belang

Het programma levert een specifieke bijdrage aan het “werken onder architectuur” en de professionalisering van de architect. SBA vraagt om een geïntegreerde aanpak van processen, organisatie, mensen en IT. SBA is een architectuuraanpak dat om een nader onderzoek vraagt.

Contact

Jan Miedema

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X