Scaling Agile

Scaling Agile

Er komt een vervolg op de werkgroep Agile Architecting, in samenwerking met het Agile Consortium.

Kick-off sessie op 12 september

Kickoff sessie: vrijdag 12 september 15:00-18:00
Locatie: The Future Group, Rontgenlaan 27, 2719 DX Zoetermeer.

Aanmelden voor 10 september a.s. bij Frank Langeveld. Geef in je aanmelding aan voor welke organisatie of bedrijfstak je werkt.

Dit is ons voorstel

We willen ervaringen delen van organisaties met “scaling agile”. Daarbij gaat het over agile practices die verder reiken dan 1 team/project. We zijn geïnteresseerd in de aanleiding, de doelen, de aanpak, de practices, de visie van C-level, de visie van relevante bedrijfsonderdelen, de dynamiek in de bedrijfscultuur, wat de klanten ervan vinden/ermee doen en natuurlijk de resultaten.
Scaling agile wordt gekoppeld aan thema’s als Agile organiseren, Scrum of scrums en Lean management. Methodieken: Scaled agile framework (SAFe), Agility path, Large scaled scrum (LeSS), Spotify, Disciplined agile delivery (DAD).
De kernvraag is: wat werkt goed? Waarom? Hoe pak je het aan?

Wie doen er mee?
Zoals het onderwerp willen we ook een scaling werkgroep! Dus een open inschrijving.

Hoe gaan we dat doen?
De werkgroep benoemt een aantal kernpunten/thema’s waar kennis en ervaring over kan worden uitgewisseld. Dat doen we in groepjes en presenteren we weer plenair aan elkaar en op een event van het agile consortium (~ oktober/november) en mogelijk ook op een ander event in december van dit jaar. Daarna zien we weer verder. Het is dus heel belangrijk dat we weten wat de kernvragen zijn van (klant)organisaties die met dit onderwerp bezig zijn.

Inbreng bij de kickoff
Ik verzoek je om in een pitch van 2-3 minuten jouw zienswijze op dit onderwerp te vertellen. Daarin graag ook de (aan scaling agile gerelateerde) kernvragen van de organisatie(s) waar je voor werkt te formuleren met jouw visie daarop. Natuurlijk kun je ook zelf met vragen komen, voorstellen doen etc.

Inspanningsverwachting
Verwacht dit jaar ongeveer 4 plenaire bijeenkomsten en daarnaast uitwerkactiviteiten in een klein subgroepje.

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X