Real-time event processing

Real-time event processing

Recent is er een toename waarneembaar aan zowel de (functionele) vraagzijde [business behoefte] als ook aan de (technische) aanbodzijde [solution & tool providers] rond de thema’s Business Process Monitoring [BPM = Business Process Management] en Business Activity Monitoring [BAM]. In beide gebieden lijkt de verbindende schakel het Event te zijn, waarbij enerzijds termen vallen als Event Driven Architecture [EDA] en Complex Event Processing [CEP] en anderzijds Service Oriented Architecture [SOA] en Integration genoemd worden.

Deels nieuwe kreten en deels bestaande concepten die nu [eindelijk?] met elkaar in relatie worden gebracht. Bij elkaar gebracht om de toenemende business vraag om realtime het proces te kunnen sturen in plaats van om achteraf op basis van verzamelde gegevens het proces te kunnen bijsturen.

Op events gebaseerde real-time systemen bestaan al lange tijd in technische omgevingen zoals bijvoorbeeld industriële procesbesturing, computer operating systems en militaire wapensystemen.
Sinds de opkomst van nieuwe technologieën en open standaarden voor integratie, de opkomst van goedkope, overal aanwezige connectiviteit (IP-adres in de broekzak), begint de mogelijkheid en daarmee ook de behoefte te ontstaan om real-time event-gedreven systemen ook op het niveau van bedrijfsapplicaties te gaan implementeren.

Dit geheel is een gebied met veel potentie zowel aan business- als ook aan de ICT zijde, waar nog weinig coherentie en consistentie aanwezig is.

Onderwerpen

Deze werkgroep beoogt een samenhang te brengen tussen de genoemde gebieden BPM, BAM, EDA en CEP in de context van Realtime Event Processing en het daadwerkelijk operational control of te wel regievoering te hebben over business processen. Hierbij richt de werkgroep zich vooral op business processen in de normale domeinen als ERP, Asset Management, Security en Surveillance, planning, materieel logistiek en crowd management.

Te adresseren gebieden

De volgende globale opsomming geeft een overzicht van de te adresseren gebieden:

 • Positionering van Event Driven Architecture als middel voor het kunnen toepassen van Business Process Monitoring;
 • Positionering van Complex Event Processing als middel voor het kunnen toepassen van Business Activity Monitoring;
 • De relatie tussen Event Driven Architecture en Service Oriented Architecture;
 • De relatie tussen Complex Event Processing en Integration;
 • Het opstellen en herkennen van patronen en scenarios in (ketens) van events;
 • Het definieren van rollen in de context van processen;
 • Onderscheiden van de verschillen tussen de Conceptuele benadering van het gebied van onderzoek en de Instantiatie in concrete oplossingen;
 • Standaardiseren van definities en concepten in dit gebied zoals Recognition & Identification, Situation Awareness, Command & Control, Events en [processing of] Scenarios.

Bronnen en basis

Als basis worden de inzichten gebruikt uit de computer architectuur (Tanenbaum et al), uit Defense & Aerospace (Commandd & Control /Combat Systemen), gedistribueerde data systemen (Splice-DDS) en de process engineering. De NAF werkgroep kernleden brengen hun verzamelde kennis en ervaringen uit bovenstaande gebieden in.

Beoogd resultaat

Een door het NAF ondersteunde en door NAF werkgroep leden uit te dragen visie over het Event gedreven vakgebied, voorzien van een aantal referentie modellen en architecturen, toe te passen patronen en implementatie modellen.

Voor 2012 staat inventariseren van stand van zaken (op basis van praktijkgevallen) op de rol.

Termijnen

Deze werkgroep denkt vooralsnog in de volgende termijnen:

 • Oprichting van de werkgroep inclusief akkoord vanuit NAF oktober/november 2010;
 • Bemensing van de werkgroep (werving intake rolverdeling) november/december 2010;
 • Outline whitepaper februari 2011;
 • Publicatiewaardig november 2011 LAC2011.

Leden

De werkgroep bestaat op dit moment uit:

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X