IT Governance

IT Governance

Doel van de werkgroep

Vaststelling van de body of knowledge over IT-governance in relatie tot de architectuurpraktijk. Het delen, verzamelen, uitdragen en ontwikkelen van kennis. Het stimuleren van kruisbestuiving doordat de werkgroep vertegenwoordigers bevat vanuit gebruikersorganisaties, leveranciers en wetenschap.

De werkgroep werkt nauw samen met de afdeling Governance van het Ngi: in principe zijn alle activiteiten toegankelijk voor leden van zowel de NAF-werkgroep als de Ngi-afdeling. Om tot kruisbestuiving te komen met geïnteresseerden met een andere achtergrond worden veel activiteiten gezamenlijk georganiseerd met regio’s van het Ngi. Zie voor meer informatie: http://www.governance.co.nl.

Activiteiten

De NAF werkgroep IT governance is al een flink aantal jaren actief en gegroeid tot een groep van actieve leden uit meer dan 30 organisaties binnen de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap.

De leden van de werkgroep komen maandelijks bijeen voor kennisuitwisseling en afstemming over onze activiteiten. Zo organiseren we regelmatig evenementen (NAF Insights of mini-seminars) maar dragen ook graag bij aan bestaande evenementen zoals het LAC of het NIOC.

Enkele highlights over de afgelopen jaren:
2006 Samen met het HBO-i een bootcamp georganiseerd HBO docenten
2007 Invulling track op het LAC: Governance en architectuur – Hoe vertel ik het mijn baas
2008 Lancering van het boek Focus op IT bestuur: essentiële elementen van IT governance (ISBN: 9789012128247).
2009 Organisatie van de NAF Insight over IT governance
2010 Organisatie van het HBO seminar over IT governance voor HBO docenten
2011 Samenwerken met het Ngi en oprichten afdeling Governance.

Deze lijst is zeker niet volledig en ook in 2012 komen we weer maandelijks bijeen. Ook organiseren we enkele keren per jaar een mini-seminar met uiteenlopende thema’s.

Verder zijn er vergaande plannen om te starten met praktijk onderzoek naar de effectiviteit en volwassenheid van de besturing van IT. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente.

Context en afbakening

Tot de context van IT Governance rekenen wij Enterprise Governance. Enterprise Governance is de overkoepelende vorm van Governance voor een organisatie. Als contextmodel conformeren wij ons aan het model van het IFAC .
Het IFAC onderkent binnen Enterprise Governance twee deelgebieden:
– Corporate Governance dat zich vooral richt op conformance en
– Business Governance dat zich vooral richt op performance.
IT Governance speelt in beide domeinen een rol.

Als primaire focus richt de werkgroep zich op IT Governance, haar processen en de relatie met architectuur. Hierbij ligt de nadruk meer op performance dan op conformance gerelateerde aandachtsgebieden.

Wat verwachten we van onze leden?

Welkom zijn leden vanuit gebruikersorganisaties, leveranciers en wetenschap. Zowel leden vanuit de business als de ICT zijde zijn welkom. Er is ruimte voor een eigen identiteit. Leden zijn dus niet verplicht zich te conformeren aan elke uiting vanuit de werkgroep. Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan kennisdeling en/of de activiteiten van de werkgroep.

Wat verwachten wij van onze leden?

Welkom zijn leden vanuit gebruikersorganisaties, leveranciers en wetenschap. Zowel leden vanuit de business als de ICT zijde zijn welkom. Er is ruimte voor een eigen identiteit. Leden zijn dus niet verplicht zich te conformeren aan elke uiting vanuit de werkgroep. Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan kennisdeling en/of de activiteiten van de werkgroep.

Manifest werkgroep IT Governance

Het manifest kan worden gevonden bij ‘Publicaties en Documenten‘ onder ‘Werkgroepen’.

Contact

Daniël Smits

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X