Games en Simulaties in Architectuur – Stellar

Games en Simulaties in Architectuur

De werkgroep Games en Simulaties in Architectuur richt zich op het gebruik van serious gaming, spellen en simulaties -hierna kortweg gaming genoemd- rondom architectuur. In deze werkgroep nemen o.a. deel Rijkswaterstaat, Simagine, Radboud Universiteit Nijmegen, Capgemini en Ordina.

De toegevoegde waarde van gaming kan op vele vlakken naar voren komen. Zo kan gaming gebruikt worden om een model inzichtelijk te maken voor mensen. Een model is, hoe graag we dat ook willen, niet iets waar een manager of werknemer van een bedrijf vaak direct iets mee kan. Ingewikkelde abstracte concepten zijn via een plaatje nou eenmaal lastig uit te leggen. Via gaming denken we ervoor te kunnen zorgen dat er een beleving van het model ontstaat waar iedereen iets mee kan. Waar mensen echt gevoel bij hebben en wat ze de mogelijkheid geeft het model te zien, te begrijpen en daarna te zeggen of het klopt.

Niet enkel in verificatie en overdracht van modellen alleen kan gaming echter nuttig zijn. Op het moment dat een groep mensen en daarmee hun kennis samen wordt gebracht, kan er ook nieuwe kennis of nieuw inzicht ontstaan. Er wordt binnen de werkgroep dan ook gekeken naar de manieren om de kennis van mensen samen te brengen. Kan via een spel al echt een model gemaakt worden, als goede weergave van de werkelijkheid. Kun je met de input van mensen een spel zo draaien dat verbanden helder naar boven komen of zelfs nieuwe verbanden zichtbaar worden?

Er lijkt een beginnende consensus te zijn over vier categorieën gebaseerd op het “architectuurproces” waarbij games van nut zouden kunnen zijn:

  1. Mensen overtuigen van de (meer)waarde van het concept van architectuur, door een game dat deelnemers via een beknopte ervaring (schoolvoorbeeld) duidelijk maakt waarom architectuur handig is.
    Doelgroep: degenen die Ja moeten zeggen voor het gebruik cq. de inzet van (een bepaalde soort) architectuur.
  2. Creatie van architectuur: game of aantal games die ondersteuning bieden bij het creëren van (representaties van) architecturen. Dat kan natuurlijk van alles zijn, van rollenspellen met een grote onderhandelingscomponent tot aan definitie- en modelleerspellen. Doelgroep: de betrokkenen in het maken van een architectuur. De architecten, de ontwerpers, de stakeholders(?).
  3. Analyse en validatie van architectuur: typisch een simulatie (wellicht als digitale, dynamische animatie maar misschien ook wel als rollenspel) waarin met kan zien/ervaren hoe een (deel van) een architectuur uitpakt. Integratie met 2 zou prachtig zijn, maar is moeilijker te realiseren. Dit punt behelst onontkoombaar het genereren van spellen (automatisch of handmatig) op basis van een bestaand architectuurmodel (inclusief principes, die ik voor het gemak even onder modellen schaar).
    Doelgroep: de stakeholders, de managers en (een deel van de) medewerkers die in het gerealiseerde werken en er straks in de praktijk mee van doen krijgen.
  4. Visualisatie/doorleving van een afgeronde architectuur, gericht op het communiceren daarvan aan stakeholders. Dit lijkt op 3, maar de communicatieve aspecten (laagdrempeligheid) zijn nog belangrijker dan bij 3. Generatie zou eventueel een grotere investering mogen vergen (inschakelen visuele vormgevers?) aangezien de architectuur nu geacht wordt redelijk stabiel te zijn.
    Doelgroep: Zie 3) maar dan mogelijk met iedereen. Doel is mogelijk ook meer opleiding.

De werkgroep is in de afrondende fase. In 2012 willen we het architectuurspel Solar Stellar nog afronden dat gericht is op informatiearchitectuur en een 4-tal architectuurspelsessies organiseren.

Publicaties kunnen worden gevonden bij ‘Publicaties en Documenten‘ onder ‘Werkgroepen’.

Voor meer informatie: Jan Campschroer

Stellar - Een spelsimulatie over gegevens, informatie en architectuur

Het blijkt moeilijk te zijn om de essentie van architectuur goed over te dragen. Goede beschrijvingen en visualisaties helpen, maar ook die blijken vaak hun doel te missen. Daarom heeft de werkgroep Games en Simulaties in Architectuur de spelsimulatie Stellar ontwikkeld.

Stellar gaat over gegevens, informatie en architectuur. Tenminste dat vindt de werkgroep. Of dat echt zo is hangt af van wat iemand onder architectuur verstaat- een nog steeds lopende discussie – en van de inbreng van de deelnemers.

Met Stellar willen we architecten een instrument in handen geven om mensen bewust te maken van informatieproblematiek die speelt binnen organisaties, reorganisaties, optimalisaties, insourcing en outsourcing. Deelnemers ervaren dat informatieprocessen niet alleen over IT gaan, maar ook over processen, organisatie en administraties. Bovendien maken de deelnemers -in het klein- kennis met architectuur: de vormen waarin samenwerking plaats zou kunnen vinden en de hindernissen om deze vervolgens werkend te krijgen.

Doelgroepen: Studenten, IT-ers, afdelingsmanagers, klankbordgroepen, enz.

Publicaties kunnen worden gevonden bij ‘Publicaties en Documenten‘ onder ‘Werkgroepen’.

De volgende personen hebben de train-de-trainers sessies afgerond:

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X