De Menselijke Maat

De Menselijke Maat

Doel

Wij vinden het belangrijk dat ICT-systemen op mensen en organisaties afgestemd worden in plaats van anders om. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van criteria en ontwerprichtlijnen die architecten in staat stellen om daaraan vorm te geven.

Voor de invulling van dit mission statement hanteert de werkgroep de volgende doelen:

  • In kaart brengen van de problemen die mensen in de omgang met ICT ondervinden.
  • Het uitwerken van architectuurconcepten, -methoden en -technieken die de verschillende soorten van IT-architecten helpen om architecturen te ontwerpen die beter op de menselijke maat geschoeid zijn en niet alleen ervan uitgaan wat technisch maakbaar is.

De focus van de activiteiten van de programma ligt op exploratie en onderzoek.

Belang

Hoewel de toepassing van IT nog steeds sterk technologiegedreven is wordt het steeds duidelijker dat de echte problemen op heel andere gebieden liggen. Een van deze problemen is dat IT de menselijke activiteiten moet ondersteunen en inspireren i.p.v. ze te beperken. ICT begint volwassen te worden en gebruikers pikken het niet meer dat zij zich aan de ICT moeten aanpassen i.p.v. andersom. De menselijke maat is niet slechts ergonomisch franje, maar een essentieel aspect van iedere architectuur. Het gaat ons om een beter evenwicht tussen mens en IT, d.w.z. om een symbiose die de levenskwaliteit en creativiteit verhoogt in plaats van ze te bedreigen.

Contact

Dieter Hammer
Michiel Perdeck

Deze werkgroep heeft een eigen website.

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X