De Digitale Architect

De Digitale Architect

De werkgroep heeft tot doel om een gemeenschappelijke set van begrippen, of “taal” tot stand te brengen over de rol, de taken en de competenties van digitale architecten.

De producten die we werkgroep verwacht op te leveren bestaan uit een set van gebundelde artikelen. Wij maken onderscheid naar verschillende soorten architecten, geven daarvan aan welke dat zijn, en met welke typerende verschillen. Er zal aandacht gegeven worden aan de ontwerp capabilities waarvan verwacht wordt dat architecten erover beschikken. Verder wordt aandacht gegeven aan competentie management en leiderschapskenmerken van de digitale architect.
Op termijn wordt een document verwacht over de digitale architect in een multifunctioneel team, en een over verantwoordelijkheid/ethiek van de digitale architect. Wij zoeken we naar een lid dat ons versterkt voor het uitwerken van een artikel over de (corporate) doelarchitectuur in relatie tot een actuele project architectuur.

Contact

Hans Nieuwenhuis

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X