Architectuur en Projectmanagement

Architectuur en Projectmanagement

De voorlopige scope is:
Rollen, taken en bevoegdheden van architecten in relatie tot die van de programma- of projectmanagers alle stadia van de informatievoorziening:
– Business/ICT alignment
– ICT Ontwikkeling
– ICT Operatie
De werkgroep inventariseert in de eerste fase (1e helft 2006) de percepties bij de werkgroepleden en hun organisaties, die leven bij het toepassen van ICT-architectuur door architecten in relatie met programma- en projectmanagers.
Ook de relatie met de CMM-niveaus wordt bekeken.
Daarna zal definitieve scope, doel en productie voor de werkgroep worden vastgesteld.

Contact

Rob Kruijk

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X