Architecting the Integrated Enterprise Platform

Architecting the Integrated Enterprise Platform

Doel

Deze werkgroep wil de kennis over en de voordelen van een geïntegreerd IT platform en het gebruik van role based portals en service enabled BPM uitdragen en uitbouwen, de praktische toepasbaarheid aantonen aan de hand van praktijkvoorbeelden, en het gebruik van van geïntegreerde platforms stimuleren om de concurrentie positie van de bedrijven te verbeteren.
Denk daarbij aan kostenreductie, maar bovenal aan de toegenomen mogelijkheden om de businessprocessen innovatief vorm te geven, en betere target setting, monitoring and controlling te bewerkstelligen. De toegenomen transparantie van de onderneming maakt het mogelijk meer kansen te benutten en sneller te reageren.

De IT integratie veroorzaakt een toegenomen complexiteit, en samen met de toegenomen complexiteit van de business, denk hierbij aan de extended enterprise, en toenemende mogelijkheden van de IT is het meer dan ooit noodzakelijk om vanuit de architectuur keuzes te maken in de business en ten aanzien van inrichting van deze geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen, die directe impact hebben op de vormgeving en mogelijkheden van de bedrijfsprocessen. Ook is er een toenemend besef dat documenten en text, foto’s, video, audio en andere files, alsmede web content management een integraal onderdeel van de processen worden, en in het geïntegreerde platform thuis horen.

Belang

Het verbeteren van innovatieve manieren van zaken doen en de verbetering van de concurrentie positie van het bedrijfsleven en de overheid is cruciaal.
De bedrijfsvoering van grote organisaties wordt steeds meer ondersteund door geïntegreerde bedrijfsinformatiesysteem platforms. Als deze ingevuld worden met geïntegreerde standaard pakketten, dan bepalen de standaard processen uit deze geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen in toenemende mate de bedrijfsvoering. Deze pakket platforms bevatten echter naast de standaard business processen ook de mogelijkheid unieke processen met maatwerk te automatiseren, en zijn meer en meer gebaseerd op service oriented architectures. Meer dan ooit te voren is het van belang unieke competitive posities in te nemen, en die te ondersteunen met geïntegreerd maatwerk. Maar ook om daar waar mogelijk de standaard te gebruiken, en onnodig duur maatwerk te voorkomen. De architect is diegene die aangeeft hoe vanuit business needs en principles keuzes te maken. Hiertoe is het wel nodig begrip te hebben van zowel de kenmerken van de business als de kenmerken van de relevante pakketten.

Beoogde resultaten

Lezingen en introductie materiaal in de vorm van een brochure en mogelijk een boek, alsmede het bekend maken met de beschikbare literatuur, de verschillende initiatieven en cursussen die er beschikbaar zijn.
Op verzoek ook introductie gesprekken met geïnteresseerde organisaties. Mogelijk kan het netwerk ook helpen om partners te vinden om concreet stappen te zetten in de richting van een geïntegreerd (pakket) platform.

Omdat onze leden allemaal druk bezet zijn, zullen de geschreven publicaties veelal in het Engels verschijnen, zodat gebruik gemaakt kan worden van wat al beschikbaar is.

Werkwijze

Kennis uitwisseling en opbouw door middel van presentaties en discussies.
In kleinere groepen het uitwerken van stukken en praktijk voorbeelden, die de kennis verder helpen opbouwen en uitdragen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een ieder niet alleen haalt, maar ook direct bijdraagt aan de kennis en ervaring opbouw.

De werkgroep zal zich bezig houden met:

  1. de kenmerken en voordelen van geïntegreerde platforms
  2. de verschillende varianten om zo’n platform te realiseren
  3. de architectuur methoden die daar bij horen

Mogelijk worden er subgroepen opgericht die zich met de verschillende varianten bezig houden:

  • Maatwerk platformen
  • Samengesteld best of breed platformen
  • Infrastructureel platformen, zonder business functionaliteit (IBM websphere)
  • Geïntegreerde platformen, zoals Oracle Fusion, SAP Netweaver eSOA BPP en Microsoft Dynamics

Op dit moment is er al duidelijk interesse in een Oracle en SAP groep.

Contact

Martin Kolijn, Paul Hoeken en Jan Miedema

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X