ArchiMate-ontwikkeling

ArchiMate-ontwikkeling

Het doel van deze werkgroep is het promoten en stimuleren van gebruik van ArchiMate als enterprise-architectuurtaal, in samenwerking met diverse kennis- en gebruikersgroepen, en in het bijzonder de doorontwikkeling van ArchiMate.

Ook wil de werkgroep behoeftes kanaliseren die organisaties, aangesloten bij het NAF, hebben met betrekking tot de ArchiMate standaard (m.n. richting The Open Group). Hierbij zoekt de werkgroep actief naar verbeter mogelijkheden van de ArchiMate standaard en participeert zij in ontwikkelingen die vanuit The Open Group worden geïnitieerd.

Afbakening

De werkgroep hanteert als uitgangspunt dat ‘alle concepten van enterprise architectuur in de huidige ArchiMate standaard uitgedrukt kunnen worden’. Hierbij staat de werkgroep open om vanuit de architectuur aanpak van organisaties oplossingen te vinden binnen de ArchiMate standaard. Indien er vanuit de ‘denktank’ (wetenschap, bedrijfsleven en consultancy/leveranciers) voldoende draagvlak wordt gezien, zal dit leiden tot het uitwerken van een kwalitatief goed aanpassingsvoorstel richting The Open Group.

Producten

Vanuit The Open Group ligt de prioriteit om de aansluiting tussen het TOGAF 9 Content Framework en ArchiMate verbeteren. Vanuit de werkgroep is besloten hier een actieve bijdrage in te leveren en de huidige beschrijving van het ArchiMate metamodel te verbeteren.
Producten die gedurende het bestaan van de werkgroep verder zullen worden geconcretiseerd zijn: whitepapers (in lijn met de doelstelling), wijzigingsvoorstellen op ArchiMate (richting The Open Group), basismateriaal voor informatiesessies, posters en ontwikkeling van een uitgebreide architectuurcase.

Leden

 • Jan van Santbrink, Capgemini (voorzitter)
 • Erik Proper, CRP Henri Tudor / Radboud Universiteit (vice-voorzitter ArchiMate Forum van The Open Group)
 • Barry de Vries, Capgemini
 • Dick Quartel, Novay
 • Eric Roovers, Software AG
 • Hans van Drunen, Atos
 • Henk Jonkers, BiZZdesign
 • Jan Hellings, Hogeschool van Amsterdam
 • Marcel Heijnen, Software AG
 • Maria Iacob, Universiteit Twente
 • Roland Ettema, Logica
 • Stijn Hoppenbrouwers, Radboud Universiteit

Lid worden? Neem contact op met Jan van Santbrink.

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X