Agile Architecting

Agile Architecting

Er is geen goed Nederlands woord voor Agile, laat staan dat we allemaal precies hetzelfde beeld hebben bij wat Agile is. Toch heeft Agile, in de vorm van Agile Software Development, laten zien dat het waardevol is. Diverse Agile methoden hebben geleid tot meer efficiënte software ontwikkeling en betere producten (en ja, er valt te discussiëren over wat dat beter precies is). Agile heeft ook geleid tot zeer tastbare practices en principles die ondertussen een bewezen kwaliteit hebben.

Agile

Architectuur is bijna even ongrijpbaar als Agile. Hoewel velen voor zichzelf heel precies bepaald hebben wat architectuur wel of niet is, worden er al jaren verhitte discussies gevoerd over alle mogelijke invullingen en variaties zie het LAC. De discussies over mandaat, doel en vorm van architectuur zullen nog wel een tijdje doorgaan. Ondertussen heeft ook Architectuur zich wel bewezen. Er zijn architectuurmethoden, principles en practices waarvan aangetoond kan worden dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan betere projecten en systemen en gezondere organisaties.

Organisaties hebben een Architectuur nodig die hun wendbaarheid niet beperkt maar versterkt. Wij zien dat de huidige architectuurpraktijk die wendbaarheid niet, of onvoldoende, kan leveren. Wij hebben de ervaring dat een Agile vorm van Architectuur bedrijven we noemen het Agile Architecting waarden heeft die traditionele Architectuur niet kent. Die waarden willen wij uitdragen en toepassen. Bij het invullen van Agile Architecting laten wij ons inspireren en aanvullen door stromingen, technieken en methoden van vakgebieden om ons heen.

Wij willen de principes en practices achter Agile Architecting identificeren en beschrijven in een manifest. Wij willen architecten om ons heen stimuleren om deze principes en practices toe te passen en waar mogelijk te verbeteren en uit te breiden.

Contact Frank Langeveld

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X