Voorzitter gezocht: profiel en aanmeldprocedure

14 maart: Informatieveiligheid in de Overheid 2019 – korting voor NAF-leden
25 februari 2019
Call for Papers Landelijk Architectuur Congres 2019: Temporarily Under Construction
29 maart 2019

Voorzitter gezocht: profiel en aanmeldprocedure

Afgelopen ALV heeft Frank Baldinger aangekondigd om dit jaar zijn voorzitterschap te beëindigen.

We zijn nu op zoek naar geschikte kandidaten, waarvoor we onderstaand profiel hebben opgesteld. Mocht u interesse hebben in deze functie, kan kunt u onder het profiel reageren. Dan nemen wij contact met u op voor een nadere kennismaking.

Profiel:

Plaats in de vereniging: de voorzitter legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering

Doel: Samen met de overige bestuursleden, als primus inter pares , het leiden en besturen van de vereniging of stichting en het algemeen besturen van de vereniging of stichting

De voorzitter moet kunnen weergeven wat de leden willen

De voorzitter van het  bestuur is eerder organiserend dan leidend binnen zijn functie

De voorzitter zorgt dat het NAF  zijn eigen leider maakt en is  geen leider die het NAF maakt

De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Op de eerste plek coördineren van activiteiten;
 • Leiden van de vergadering en het voorbereiden van besluiten;
 • Inspireren van de overige bestuursleden;
 • Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;
 • Bemiddelen tussen partijen;
 • Communiceren met andere vergelijkbare verenigingen;
 • Bewaakt de representatie van het NAF.

Takenpakket:

 • Bewaakt de statuten;
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor;
 • Zit de bestuursvergaderingen voor;
 • Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • Is medeondertekenaar van officiële stukken namens het bestuur.

Tijdsbesteding:

 • De tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht;
 • Gemiddelde tijdsbesteding zal 2 à 3 dagen per maand zijn;
 • Formeel moet de voorzitter zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt.

Competenties:

 • WO niveau in een architectuur of architectuur gerelateerd vak;
 • Wapenfeiten op C-niveau in meerdere ondernemingen;
 • Bedrijfskundige kennis en ervaring op C-niveau.

 

Voelt u zich aangesproken door bovenstaand profiel? Dan kunt u uw interesse hieronder kenbaar maken. Dat kan t/m 31 maart 2019. We nemen uiterlijk begin april contact met u op voor een nadere kennismaking.

 


  X