Uitnodiging evaluatie onderzoek IT governance (19 september)

Landelijk Architectuuronderzoek: Infrastructuurarchitectuur-enquête
29 juni 2017
LAC 2017: Dagvoorzitter Bas van Gils neemt stokje over van Huub Bakker
7 juli 2017

Uitnodiging evaluatie onderzoek IT governance (19 september)

De Universiteit Twente (UT) doet samen met het KNVI en het NAF onderzoek naar IT governance. Aangetoond is dat er nog steeds sprake is van een mismatch tussen de IT governance literatuur, frameworks en de praktijk. Uniek aan het onderzoek is dat het zich richt op zowel de harde als zachte IT governance. De harde governance gaat over processen en structuren. De zachte governance gaat over aspecten als cultuur, samenwerking, vertrouwen, leiderschap en de informele organisatie. Innovatief onderzoek dus dat beide vakgebieden in de wetenschap combineert.

Het betreft promotieonderzoek van Daniël Smits naar de effectiviteit en volwassenheid van IT governance. In 2013 / 2014 is door leden van de KNVI (in de voorloper Ngi) en het NAF (Nederlands Architectuur Forum) bijgedragen aan de ontwikkeling van een volwassenheidsmodel voor IT governance dat zowel de harde als zachte kant governance omvat. De afgelopen jaren is het model verder uitgewerkt en zijn casestudies uitgevoerd in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst worden de voorlopige resultaten gepresenteerd. Deze bijeenkomst dient ter evaluatie van de resultaten van het onderzoek.

Net als in de beginfase van het onderzoek wordt het opnieuw een interactieve bijeenkomst waarin veel vertelt wordt over de resultaten, maar ook met behulp van tools (Spilter) de interactie met de deelnemers wordt aangegaan. De web-based toepassing verschaft tijdens de meeting direct inzicht in elkaars meningen.

Deze presentatie zal plaatsvinden op dinsdag 19 september. Lees er meer over in onze evenementenagenda.

X