NAF Academy: Survey promotieonderzoek Eric Onderdelinden

Architectuur voor loterijen in vele landen
1 mei 2019
Peter Beijer neemt voorzitterschap NAF over van Frank Baldinger
10 mei 2019

NAF Academy: Survey promotieonderzoek Eric Onderdelinden

NAF Academy vraagt u aandacht voor het volgende:

Beste collega-architecten,

Op dit moment doe ik een promotieonderzoek aan de VU in Amsterdam. Ik onderzoek hoe informatiesystemen (IS) bijdragen aan waardecreatie in fusies en overnames. Dit onderzoek ben ik gestart omdat voorafgaand aan een fusie of overname vaak significante synergievoordelen voor Informatiesystemen worden voorspeld. In de praktijk blijken die vaak niet gerealiseerd te worden.

Met mijn onderzoek wil ik inzicht krijgen in best practices voor het realiseren van synergievoordelen voor IS. Het doel is om een ​​raamwerk creëren dat kan worden gebruikt om de IS kosten en baten in een fusie of overname te analyseren, verklaren, voorspellen en optimaliseren.

Deze survey is de laatste stap in mijn onderzoek. Om te komen tot dit survey heb ik een literatuuronderzoek gedaan, gevolgd door case studies en expert interviews.

Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd en ik zal een samenvatting van de belangrijkste resultaten delen met de deelnemers aan het onderzoek.

De ingevulde informatie zal vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Alleen de geaggregeerde resultaten zullen voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Het invullen van de vragenlijst duurt tussen 10 en 15 minuten. Voor de voortgang van mijn onderzoek vraag ik u de vragenlijst binnen de komende twee weken in te vullen.

De enquête is toegankelijk via de volgende link:

https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_abo2rtuoz5OUE6x

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar: e.onderdelinden@vu.nl

Uw inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld,

Eric Onderdelinden

X