Survey Enterprise Architecture Maturity and Quality of IT Investment Decisions

FEAPO Announces New Enterprise Architecture Genre Definitions
7 juni 2017
NAF leden krijgen korting op Enterprise Architecture Conference Europe 2017
21 juni 2017

Survey Enterprise Architecture Maturity and Quality of IT Investment Decisions

Beste vakgenoten,

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Utrecht doen onderzoek naar het gebruik van enterprise architectuur (EA) als management instrument. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van EA te vergroten. EA is immers geen doel op zichzelf, maar heeft verschillende doelstellingen. Een daarvan is ondersteuning van besluitvorming.
Met deze enquête onderzoeken we de relatie tussen de volwassenheid van EA en de kwaliteit van IT investeringsbeslissingen. Uw bijdrage aan dit onderzoek is belangrijk en wordt zeer gewaardeerd.

De doelgroep van onze enquête bestaat uit mensen die in hun dagelijkse werk met EA te maken hebben, hetzij als architect of als gebruiker ervan, dus bijvoorbeeld als CIO, CEO, CFO, business-manager, IT-manager, informatiemanager, business-analist, informatieanalist, solution architect of software ontwikkelaar.

De enquête is anoniem en opgesteld in het Engels. De informatie die u verstrekt wordt alleen gebruikt voor het doel van dit betreffende onderzoek en wordt vertrouwelijk behandeld. Het beantwoorden van alle vragen neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Aan het einde van de enquête kunt u een emailadres achterlaten als u een persoonlijke kopie van de resultaten wil ontvangen.

U vindt de enquête hier. U kunt uw bijdrage leveren tot 31 juli.

Alvast heel veel dank voor uw bijdrage!

Drs. Martin van den Berg
Dr. ir. Raymond Slot
Dr. ir. Marlies van Steenbergen
Prof. dr. Hans van Vliet

X