NAF organiseert Ronde Tafel: ‘Digitale overheid’

NAF Body of practice start in oktober 2020!
4 augustus 2020
DADD & Covid : change of plans
15 oktober 2020

NAF organiseert Ronde Tafel: ‘Digitale overheid’

Om moderner door te starten na de Corona-crisis gebruikt de EU de slogan ‘groen & digitaal’. Het NAF, als beroepsvereniging van digitale architecten (www.naf.nl), wil haar steentje bijdragen aan ‘digitaal’.

Daartoe organiseert zij in de derde week van november een rondetafelconferentie, over de wezenlijke kenmerken en de aanzetten tot globale schetsen van de architectuur voor de digitale overheid. Voorts gaat zij inventariseren welke de benodigde architectuurvaardigheden daarvoor nodig zijn.

De organisatie is gelegd in handen van Daan Rijsenbrij en Roland Drijver.

Er wordt gedacht aan de volgende thema’s:

  • Architectuur in hoofdlijnen voor een moderne, digitale overheid
  • Wie zouden de stakeholders moeten zijn en wat de bijbehorende visualisatievormen en vormen van betrokkenheid
  • Benodigde vaardigheden in het architectenteam en benodigde competenties
  • Rol en positionering van de architecten in het transformatietraject

De globale agenda:

  • werken in subgroepen
  • plenaire presentatie/discussie
  • uitwerken in subgroepen

Elke werkgroep heeft een meewerkende moderator en een meewerkende verslaglegger.

Er wordt gedacht aan ongeveer 40 smaakmakende digitale architecten, waarvan de helft op de loonlijst staat van de overheid.

De resultaten worden aangeboden aan enkele relevante ministers/staatssecretarissen en aan de pers.

Het NAF staat open voor commentaar op bovenstaand voorstel.

Mogelijke kandidaat-deelnemers kunnen zich opgeven bij het NAF: info@naf.nl

X