Promotie Martin van den Berg

Jaarcongres Agile Consortium 2019: Unleash! Balancing structure & Autonomy (hoge Early Bird korting)
25 juni 2019
First keynote and sessions of DADD2019
9 juli 2019

Promotie Martin van den Berg

Een van de vaak genoemde toepassingen van enterprise-architectuur (EA) is ondersteuning van besluitvorming: EA als management instrument. EA wordt daarbij beschouwd als een functie die het senior management in staat stelt om belangrijke beslissingen te nemen over het ontwerp van de toekomstige organisatie. Er is echter weinig bekend in hoeverre EA daadwerkelijk bijdraagt aan beslissingen. Mijn promotietraject was er op gericht te onderzoeken in hoeverre EA een nuttig instrument is om IT-besluitvorming te ondersteunen en op welke manier dan. Daarbij heb ik verschillende aspecten van de EA-functie en van de IT-beslissing in ogenschouw genomen en onderzocht wat de relaties tussen die aspecten zijn. Een van de bevindingen is dat bij de best presterende organisaties (in termen van kwaliteit van de uitkomsten van IT investeringen) architecten meer en anders bijdragen aan de voorbereiding van IT investeringsbeslissingen dan bij de slechtst presterende organisaties.

De openbare verdediging van mijn proefschrift vindt plaats op woensdag 11 september om 11.45 uur precies in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Aansluitend is er een receptie.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Martin van den Berg

Aanmelden via:

X