2016: Roel Wagter en Transavia

2015: Marc Lankhorst
1 december 2015
FEAPO Announces New Enterprise Architecture Genre Definitions
7 juni 2017

2016: Roel Wagter en Transavia

NAF-penning 2016: Roel Wagter

Dr. Roel Wagter heeft ca. 35 jaar ervaring als consultant in de Organisaties en ICT.

De basis voor een meer fundamentele aanpak van transformaties van organisaties met de consequenties voor ICT hebben altijd zijn belangstelling gehad. Bekendste voorbeelden van de zienswijzen en producten die (mede) door hem ontwikkeld zijn, zijn o.a.

  • DYA (Dynamische Architectuur, een architectuuraanpak, die voor snelheid en samenhang zorgt in business en ICT-architectuur)
  • GEA (Generating Enterprise Architecture, een aanpak voor strategische besluitvormingsprocessen en waarbij bestuurlijke invalshoeken integraal worden betrokken).

NAF-architectuurprijs 2016: Transavia

De NAF Architectuurprijs is vorige jaar flink onderhanden genomen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De jury kon zich buigen over een flink aantal inzendingen en de nieuwe opzet van de architectuurprijs gaf goed inzicht in de werkwijze van de inzenders die stuk voor stuk prachtige projecten beschreven. Verheugend was de innovatieve aanpak waar een aantal deelnemers mee kwamen; een bewijs dat het architectuur in de digitale wereld springlevend is.

De NAF Architectuurprijs 2016 is gewonnen door Transavia met het project “Cohesion” dat verschillende informatietrajecten van o.a. passagiers, medewerkers en partners samenbundelt in een gestroomlijnd en zichzelf versterkend proces op basis van Operational Analysis.

Opvallend voor het Cohesion project was de klantgerichtheid met gebruik van moderne agile/lean technieken, zoals Scrum, die werden gecombineerd met architectuur. Ook leverde het project goede architectuurproducten (principes, requirements, modellen) op en gebruikte het moderne tooling om die te ontwikkelen en te beheren.

Naast dat het Cohesion project als beste scoorde op de individuele onderdelen vond de jury het project van Transavia ook heel verfrissend vanwege de moderne aanpak.

De prijs werd uitgereikt tijdens het LAC diner aan Wolter van Haersma Buma en Rijk van Vulpen van Transavia. De prijs van 5000 euro doneert Transavia aan de Peter Pan Vakantieclub die vakanties organiseert voor jongeren die door ziekte of omstandigheden niet goed in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan.

NAF Thesisprijzen: Adriatik Bedjeti, Justin van der Vlies

Dit jaar heeft het NAF twee nieuwe prijzen ingesteld, voor de beste promotie- en de beste bachelor- of master-thesis op het gebied van architectuur. De eerste prijs zal wegens een gebrek aan inzendingen dit jaar nog niet worden uitgereikt, maar inzendingen daarvoor zijn doorgeschoven naar volgend jaar.

Voor de tweede heeft het Naf-bestuur echter besloten een extra aanmoedigingsprijs te verlenen.

De winnaar van de NAF thesisprijs 2016 is Adriatik Bedjeti! Adriatiks scriptie gaat over een klassiek en tegelijk steeds terugkerend probleem in software-architectuur: het beschrijven van de context van een systeem. Hoe creëer je inzicht in stakeholders en externe omstandigheden? Hij ontwikkelde een manier om tot een context-viewpoint te komen, die zowel goed gefundeerd is als relevant is voor practitioners. Zijn wetenschappelijke aanpak is zeer solide, met heldere onderzoeksvragen, een goede discussie over de validiteit van de resultaten en een goede uitwerking en toepassing in de praktijk.

Deze Eervolle Vermelding wordt uitgereikt aan een bachelor-scriptie. De thesis die we willen bekronen laat mooi zien wat de waarde van zo’n bachelor-opdracht is. De winnaar van de Eervolle Vermelding is Justin van der Vlies. De winnende scriptie, een verslag van een stageopdracht over datakwaliteit en governance bij een overheidsorganisatie, heeft volgens de jury een goede balans tussen theorie en praktijk. Het probleem dat werd aangepakt is bij veel organisaties aan de orde. De resultaten, een aanpak voor het opstellen van een data-informatiekaart, worden door de opdrachtgever in de praktijk toegepast, en zijn ook breder bruikbaar. De gekozen aanpak is goed en duidelijk gedocumenteerd, en ook de eigen leerervaringen komen sterk naar voren. We vinden dit bij uitstek een goed voorbeeld van een geslaagde bachelor-scriptie en willen Justin daarom deze extra prijs van 500 euro verlenen.

X