2013: Art Ligthart en TenderNed

2012: Martin van den Berg en Gemeente Rotterdam
1 december 2012
2014: Erik Proper en Rijksdienst Cultureel Erfgoed
1 december 2014

2013: Art Ligthart en TenderNed

NAF-penning 2013: Art Ligthart

De NAF-penning 2013 is op het LAC 2013 uitgereikt aan Art Ligthart, voor zijn bijdragen aan de architectuurgemeenschap in Nederland. Art is al jaren een vaste waarde in de NAF-community, als deelnemer in werkgroepen, schrijver van publicaties en allround architectuuractivist. Zo heeft hij ieder jaar heeft hij weer een rol in het Landelijk Architectuur Congres, waar hij een presentatie geeft of een track organiseert.

Huub Bakker, bestuurslid van het NAF en voorzitter van het LAC, reikte de prijs aan Art uit en bedankte hem voor zijn inspanningen.

NAF-architectuurprijs 2013: TenderNed

De NAF-architectuurprijs 2013 van het Nederlands Architectuur Forum voor de digitale wereld is toegekend aan PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken voor de architectuur van het digitale aanbestedingsplatform TenderNed.

De prijs is op 28 november op het Landelijk Architectuur Congres 2013 aan de prijswinnaars uitgereikt door Raymond Slot, voorzitter van de jury en bestuurslid van het Nederlands Architectuur Forum. De overwegingen van de jury om TenderNed de prijs toe te kennen zijn als volgt:

  • TenderNed is gebouwd onder architectuur. Naast de functionele aspecten van de architectuur is ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de nonfunctionele aspecten van de oplossing, ten aanzien van beschikbaarheid, performance en geïntegreerde beveiliging.
  • Er is nadrukkelijk bij de realisatie van de oplossing rekening gehouden met een aantal principes, op het gebied van open standaarden, open data en open source software.
  • Het product wordt volop gebruikt, met circa 50.000 geregistreerde gebruikers.

Al met al is er ruim voldaan aan de criteria die door het Nederlands Architectuur Forum aan de oplossing wordt gesteld.

TenderNed is vorig jaar ook aangeboden, maar de jury vond het gebruik van de oplossing op dat moment nog te beperkt om concrete uitspraken te doen over de bruikbaarheid in de praktijk, aangezien dat een van de criteria van de prijs is.

Naast TenderNed waren ook genomineerd het Secure Perimeter Platform voor KPN door Detron ICT & Telecom Groep en de Architectuur voor Digitale Dienstverlening van Ministerie van Economische Zaken. Van de overige inzendingen wil de jury ook met name het iAtlas initiatief benoemen. De iAtlas is een bestuurlijk kader voor het opzetten van een Enterprise Architectuur voor het Rijk. Aangezien de iAtlas geen architectuur is, komt het ook niet in aanmerking voor een architectuurprijs. Echter, de jury juicht dit soort initiatieven toe omdat hiermee de rol van Enterprise Architectuur op Rijksbrede schaal invulling krijgt.

X