2014: Erik Proper en Rijksdienst Cultureel Erfgoed

2013: Art Ligthart en TenderNed
1 december 2013
2015: Marc Lankhorst
1 december 2015

2014: Erik Proper en Rijksdienst Cultureel Erfgoed

NAF-penning 2014: Erik Proper

Erik Proper, vanaf de oprichting betrokken bij het NAF, als wetenschapper verbonden aan het Tudor Instituut in Luxemburg, heeft de eervolle NAF Penning 2014 gekregen voor zijn gehele oeuvre aan fundamenteel onderzoek op het vakgebied van enterprise architectuur. Erik Proper kreeg de penning uitgereikt op 27 november jl. tijdens het Landelijk Architectuur Congres.

NAF-architectuurprijs 2014: Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Het project “Modernisering Uitvoering Subsidieverlening” dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft uitgevoerd in samenwerking met Novius, heeft de NAF Architectuurprijs 2014 gewonnen. De jury vond het project een schoolvoorbeeld van architectuur.

De prijs werd op de 2e dag van het LAC, 27 november, uitgereikt aan Dirk Houtgraaf, Programmadirecteur Erfgoed Digitaal bij de Rijksdienst, en Guido Bayens van Novius. De prijs van 5000 euro doneert de Rijksdienst aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 december 2014 gaf Guido Bayens een toelichting op de architectuur van de Modernisering Uitvoering Subsidieverlening. Zie hier een video-opname daarvan.

X