2012: Martin van den Berg en Gemeente Rotterdam

2011: Jan Dietz en Danny Greefhorst en Pensioenregister.nl
1 december 2011
2013: Art Ligthart en TenderNed
1 december 2013

2012: Martin van den Berg en Gemeente Rotterdam

NAF-penning 2012: Martin van den Berg

De NAF Penning 2012 is op het LAC2012 uitgereikt aan Martin van den Berg, voor zijn langjarige bijdrage aan de architectuurcommunity in Nederland. Huub Bakker, bestuurslid van het NAF, prees Martin als aimabele collega met een pragmatische aanpak. Hij heeft onder meer een grote rol in de ontwikkeling en verspreiding van de DyA-methode gehad en was de afgelopen jaren een belangrijke verbindende kracht tussen communities zoals het NAF, Ngi en Platform Outsouring Nederland.

Martin gaf in zijn dankwoord aan zeer vereerd te zijn met de prijs en het architectuurvak nog steeds boeiend te vinden. Hij is dan ook met een wetenschappelijk promotietraject gestart over de waarde van enterprise architectuur voor de business. Daarover gaan we ongetwijfeld de komende jaren meer horen.

NAF-architectuurprijs 2012: Gemeente Rotterdam

De NAF-architectuurprijs 2012 is toegekend aan de Gemeente Rotterdam voor de architectuur van haar Basisregistraties & Gegevensmagazijn. In gewoon Nederlands: er is een mechanisme om waarheid qua gegevens vast te leggen en die te distribueren naar afnemende diensten. Het is niet de meest zichtbare toepassing, maar gerealiseerd in een niet eenvoudige context (IT in gemeenten is altijd lastig). Er is veel aandacht geweest aan het betrekken van de belangrijkste stakeholders door de nadruk te leggen op een duidelijke en herkenbare toegevoegde waarde voor de afnemende diensten.

De prijs is op 29 november uitgereikt op het LAC2012 door Paul Teeuwen, voorzitter van de jury. De jury is vooral onder de indruk van:

  • De wijze waarop de eisen van de gebruikers zijn meegenomen in het ontwerp (de toegevoegde waarde voor de gemeentelijke diensten);
  • De duidelijke koppeling tussen architectuur en realisatie waardoor de inrichting bestand is tegen veranderingen in de te verwerken gegevens;
  • Dat het architectuurontwerp zich bewezen effectief te zijn in de praktijk; zowel m.b.t. op de ontsluiting van landelijke basisregistraties als op de gemeentelijke kernregistraties.

Het verheugt de jury ook om te zien dan de gemeente Den Haag in de startblokken staat om de architectuur en de implementatie ervan over te nemen.

Naast de Gemeente Rotterdam waren ook KAS BANK en het Shared Service Center ICT van het Rijk genomineerd. De jury vond alle genomineerde inzendingen van hoge kwaliteit. Omdat de jury het criterium in productie zwaar heeft laten wegen, zijn de kandidaten met gloednieuwe architecturen in de voorronde afgevallen. Bij deze niet-genomineerden zit echter zeer veel potentieel, dus wij hopen dat zij in een volgend jaar wederom inzenden. Van een goede architectuur wordt de waarde immers elk jaar hoger!

Het valt verder op dat de inzendingen steeds visueler worden: niet alleen tekst, niet alleen de bekende platen, maar ook video’s waarin uitgelegd wordt wat de waarde van de architectuur en de implementatie is. Natuurlijk maak je zo’n video niet voor de NAF-prijs alleen, maar als je CEO en je klanten vertellen waarom het zo’n mooie architectuur is heb je het goed gedaan.

X