2011: Jan Dietz en Danny Greefhorst en Pensioenregister.nl

2010: Richard Lugtigheid en Dienst Regelingen
1 december 2010
2012: Martin van den Berg en Gemeente Rotterdam
1 december 2012

2011: Jan Dietz en Danny Greefhorst en Pensioenregister.nl

NAF-penning 2011: Jan Dietz en Danny Greefhorst

De NAF-penning is dit jaar aan twee mensen uitgereikt: aan Jan Dietz, voor zijn langjarige rol in het architectuurveld in Nederland, en aan Danny Greefhorst, voor zijn grote bijdrage aan de community met onder meer Via Nova Architectura.

Prof.dr.ir. Jan Dietz heeft het afgelopen decennium voor het LAC en de NAF community bijzondere inspanningen gedaan. Hij heeft zich met name ingezet voor de Enterprise en Software Engineering en Ontologie met producten als DEMO en de NAF-productie het eXtensible Architecture Framwork (xAF).

Zijn vele publicaties voor de architecten-community en zijn presentaties/tracks op het LAC hebben de afgelopen jaren tot grote bekendheid geleid in de IT-community. Als NAF-bestuurslid heeft hij de pijler Wetenschap en Onderwijs vertegenwoordigd en als secretaris/penningmeeester gefungeerd.

Drs. Danny Greefhorst heeft in de architectencommunity veel activiteiten ontplooid. Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het opzetten en beheren van Via Nova Architectura, heeft hij veel artikelen gepubliceerd over architectuur en heeft hij vanuit een NAF werkgroep samen met Erik Proper het boek “Architecture Principles” tot stand gebracht.

Recent is hij met name bezig geweest met de uitbouw van Via Nova Architectura als sociaal netwerkplatform. In nauwe samenwerking met het NAF en het LAC wordt zo de architecten-community nog beter gefaciliteerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste sociale technologieën.

NAF-architectuurprijs 2011: Pensioenregister.nl

De winnaar van de NAF-architectuurprijs 2011 is bekend! Stichting Pensioenregister met mijnpensioenoverzicht.nl. Deze site geeft burgers in Nederland inzicht in hun opgebouwde pensioenaanspraken. Deze aanspraken worden op basis van een verwijsindex real-time opgevraagd bij de SVB en bij de ruim 450 pensioenfondsen en -verzekeraars. Inmiddels hebben bijna 3 miljoen mensen hun pensioenaanspraken opgevraagd.

Door tijdig genomen architectuurkeuzes en het vasthouden daaraan is een volledige open source oplossing gerealiseerd gebaseerd op DigiKoppeling. Door ontkoppeling van gegevensaanlevering en gegevenspresentatie waren alle aan te sluiten partijen ruimschoots op tijd in staat om de eigen aansluiting te realiseren. Mijnpensioenoverzicht.nl is dan ook op tijd en beneden budget gerealiseerd.

Stichting Pensioenregister is een gezamenlijk initiatief van pensioenfondsen, -verzekeraars en de SVB.

Architecten: Michiel Perdeck (Logica; februari 2009 – mei 2009), Jan Labrie (ATOS; juni 2009 – heden) en Dirk Neuhaus (Capgemini; januari 2009 – heden)

De prijs is op 24 november uitgereikt op het LAC2011 door Hans Wortmann, voorzitter van de jury. De jury loofde in het bijzonder:

  • de formulering van heldere principes, die in de oplossing concreet terug te vinden zijn. De kracht zit in de eenvoud en elegantie van de uitgangspunten;
  • dat het stakeholder management goed is ingevuld en dat de oplossing gerealiseerd ruim binnen budget;
  • dat de architectuur duidelijk voldoet aan de eisen van de gebruikers.
X