2010: Richard Lugtigheid en Dienst Regelingen

2009: Paul Teeuwen en IND
1 december 2009
2011: Jan Dietz en Danny Greefhorst en Pensioenregister.nl
1 december 2011

2010: Richard Lugtigheid en Dienst Regelingen

NAF-penning 2010: Richard Lugtigheid

De NAF-penning 2010, voor bijzondere verdiensten voor de architectuurcommunity in Nederland, is toegekend aan Richard Lugtigheid, lead architect van PGGM. In het bijzonder zijn bijdrage aan het populariseren van de projectstartarchitectuur (PSA) verdient hierbij vermelding. Richard heeft bij PGGM in tien jaar tijd succesvol grote architectuurveranderingen doorgevoerd en is altijd zeer bereid om zijn ruime kennis en ervaring met vakgenoten te delen.

Richard heeft biologie gestudeerd in Nijmegen en is gepromoveerd in de biochemie aan de Universiteit Utrecht, waarna hij via diverse functies in de ICT bij PGGM is gekomen, sinds 2003 als lead information architect.

NAF-architectuurprijs 2010: Dienst Regelingen

De NAF-architectuurprijs 2010 is toegekend aan de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

De jury herkent in de architectuur, de gehanteerde principes en de gekozen aanpak de fundamentele verandering die de Dienst Regelingen ambieert. Ofschoon de architectuur nog niet is geoperationaliseerd in de zin van werkende en in beheer zijnde IT-oplossingen, herkent de jury de eerste resultaten ervan; een werkend laboratorium waarin concepten worden proefgedraaid, draagvlak ervoor in de organisatie en de eerste doorgevoerde bestuurlijke en organisatorische vernieuwingen. De overgang naar een procesbesturing, is de basis voor zowel een snelle en adequate dienstverlening naar de klant, als ook het fundament voor flexibiliteit, nodig om wijzigingen in regelgeving als gevolg van veranderend beleid snel te kunnen doorvoeren. De jury herkent dit als een fundamenteel en vernieuwend aspect in de architectuur, en valide voor brede toepassing binnen het IT-werkveld van de overheid.

De relatie tussen de architectuur en realisatie is helder weergegeven met de grondplaat van DR, met daarin duidelijk afgebakende domeinen, dit als basis voor toepassing van SOA, BPM en event driven (EDA) concepten. De jury is zeer onder de indruk van de wijze waarop de realisatie van deze architectuur is ingebed in de totale verander strategie van de Dienst Regelingen: Veranderingen op het gebied van dienst verlening, processen, organisatie inrichting en besturing, en IT (architectuur) worden op een geïntegreerde wijze bestuurd en doorgevoerd. Er is duidelijk aandacht voor de balans vernieuwing versus going concern, waarbij in vernieuwing een exploratieve en iteratieve aanpak wordt gevolgd. Het gehele integrale veranderingstraject is bestuurlijk verankerd bij de directie van DR. De zekerstelling dat de architectuur voldoet aan de eisen van de toekomstige gebruikers, is geborgd in de aanpak, door klanten en opdrachtgevers intensief te betrekken bij de realisatie van nieuwe diensten en vormen van dienstverlening.

X