2009: Paul Teeuwen en IND

2008: Jan Hoogervorst en Rijkswaterstaat en ArchiMate-team
1 december 2008
2010: Richard Lugtigheid en Dienst Regelingen
1 december 2010

2009: Paul Teeuwen en IND

NAF-penning 2009: Paul Teeuwen

Paul Teeuwen treedt misschien niet altijd prominent op de voorgrond, maar wordt door het NAF-bestuur geroemd om de grote hoeveelheid werk die hij verzet, zijn langjarige betrokkenheid en zijn verbindende rol tussen verschillende vakorganisaties.

Zo is Paul Teeuwen al jaren een van de motors van de NGI werkgroep architectuur. Dit jaar was hij de dagvoorzitter van het jubileumcongres 50 jaar NGI. Sinds 2002 is hij betrokken bij het LAC, zowel in de programmacommissie van het congres als als organisator van tracks. Zijn onderwerp is daarbij steeds de relatie tussen architectuur en verandermanagement. Dit LAC-onderwerp exporteerde hij succesvol naar het internationale toneel van het EAC congres in Londen. Tevens is hij al jaren de gastredacteur van het jaarlijkse themanummer Architectuur van het vakblad Informatie.

Paul Teeuwen heeft Wiskunde gestudeerd aan de RU Leiden en Bedrijfskundige Informatica aan de Rotterdam School of Management. Hij werkte bij AT&T/Lucent en Nolan, Norton & Co. Sinds 1998 is hij zelfstandig adviseur.

NAF-architectuurprijs 2009: IND

De NAF-architectuurprijs 2009 is toegekend aan het INDiGO-programma van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Binnen dit programma worden de primaire bedrijfsprocessen opnieuw ingericht en worden de gebruikte legacy-systemen in hun geheel vervangen door een inno-vatieve en gedurfde oplossing. De drijvende krachten achter INDiGO zijn Simone Dobbelaar en Hans Blokpoel in hun rollen van respectievelijk hoofd Beleidsinformatisering en CIO. Zij hebben de kwaliteit van de oplossing laten prevaleren, ook in tijden dat het in de realisatie van het programma tegenzat. De architectuur heeft zijn werk hier gedaan als concrete uitdrukking van het gemeenschappelijke doel.

De jury heeft de inzendingen inhoudelijk beoordeeld tegen een aantal criteria. Heeft de architectuur bijgedragen aan het succes van een systeem doordat een verankering in de governance van een veranderprogramma heeft plaatsgevonden? Had de architectuurbeschrijving voldoende diepgang en was deze voldoende breed? Was er sprake van een innovatie in het bestaande landschap van applicaties en infrastructuur? Was er sprake van een brede zichtbaarheid en impact dan alleen in een project? Heeft de architectuur geholpen bij het overwinnen van uitdagingen of moeilijkhe-den waar een programma mee te maken heeft gehad? Kortom, heeft de architectuur de bijdrage geleverd in de geest van het thema van het LAC 2009?

X