2008: Jan Hoogervorst en Rijkswaterstaat en ArchiMate-team

2007: Guido Bayens
1 december 2007
2009: Paul Teeuwen en IND
1 december 2009

2008: Jan Hoogervorst en Rijkswaterstaat en ArchiMate-team

NAF-penning 2008: Jan Hoogervorst

De NAF-penning, voor bijzondere verdiensten voor het NAF en de Nederlandse architectuur-community, gaat dit jaar naar Jan Hoogervorst. Hij heeft de afgelopen jaren als voorzitter van de programmacommissie van het LAC met grote inzet bijgedragen aan het succes van het congres en daarmee aan het volwassen worden van het vakgebied. Mede dankzij zijn enthousiasme en inspirerend leiderschap is het LAC nu een van de grootste IT-congressen in Nederland en het trefpunt voor de digitale architectuurwereld. Daarnaast is hij met zijn duidelijke stellingname in de discussie over architectuur een invloedrijke opiniemaker in het vakgebied.

NAF-architectuurprijs 2008: Rijkswaterstaat en ArchiMate-team

De NAF-architectuurprijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, bekroont een bijzondere prestatie op architectuurgebied door een individu, team of organisatie. Deze prijs gaat dit jaar ex aequo naar Rijkswaterstaat en het ArchiMate-team.

Rijkswaterstaat verdient de prijs voor de manier waarop de applicatieportfolio van ruim 3000 applicaties is opgeschoond en de nieuwe organisatie Deltares, een samenwerkingsverband met onder meer TNO, Delft Hydraulics en GeoDelft, succesvol is afgesplitst. Rijkswaterstaat geeft aan dat bij deze ingrijpende veranderingen in organisatie en ICT-ondersteuning het gebruik van een goed onderbouwde architectuuraanpak op basis van DEMO van groot belang geweest. Dit laat zien dat theorie en praktijk in architectuur hand in hand kunnen en moeten gaan.

De tweede architectuurprijs gaat naar het team dat ArchiMate, een open beschrijvingstechniek voor enterprise-architecturen, heeft ontwikkeld. Het team bestond uit een breed samenwerkingsverband vanuit de praktijk (ABN AMRO, ABP, Belastingdienst, Ordina) en de wetenschap (Radboud Universiteit, CWI, Universiteit Leiden), onder leiding van het Telematica Instituut. Recent is ArchiMate geadopteerd door The Open Group, een wereldwijd consortium van ondernemingen en kennisinstellingen dat zich sterk maakt voor open standaarden en geïntegreerde informatie binnen en tussen organisaties. Daarmee groeit een ontwikkeling van Nederlandse bodem uit tot een standaard van wereldformaat.

X