2004: Paul Laagland

2003: Jan Bosch
1 december 2003
2005: Rob Kruijk
1 december 2005

2004: Paul Laagland

NAF-penning 2004: Paul Laagland

Dr. Paul Laagland (1947) studeerde organische chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn praktijkopleiding tot IT-professional kreeg hij bij de KLM waar hij vanaf 1972 onder meer verantwoordelijk was voor de introductie van een DBMS en het conceptuele ontwerp van enkele grote databases. Met de overstap in 1978 naar de organisatie-adviesgroep van KPMG kwam de focus van zijn werkzaamheden meer te liggen op het terrein van het informatiemanagement. In zijn proefschrift (“Modeling in information systems development”, Vrije Universiteit Amsterdam, 1983) beschrijft hij een ontwerpmethode die de brug slaat tussen deze twee werelden.

Van 1988 tot 1997 was Paul Laagland directeur van het opleidingsinstituut ISES International en was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het opleidingsprogramma gebaseerd op de theoretische fundamenten van zijn proefschrift. Ook was hij in deze periode verantwoordelijk voor advies- en implementatietrajecten met betrekking tot de invoering van geïntegreerde ontwikkelomgevingen (CASE en ICASE-tools). In deze periode was hij tevens parttime hoogleraar bij de opleiding Bestuurlijke Informatiekunde van de Katholieke Universiteit Tilburg.

Sinds 1998 werkt Paul Laagland als zelfstandig organisatie-adviseur vanaf 2002 verbonden aan OrangeWing Consulting. Zijn werkterrein omvat het optimaliseren van de inrichting van de IT-functie binnen grotere organisaties. Met name de besturing van de IT-functie in het spanningsveld business-IT en de rol van architectuur daarbij hebben zijn belangstelling. In 1999 was hij mede verantwoordelijk voor een multi-client studie van Nolan Norton & Co en was co-auteur van het boek “Architectuur als managementinstrument”.

De professionalisering van de IT-discipline heeft zijn bijzondere aandacht. In de afgelopen 10 jaar was Paul Laagland intensief betrokken bij EXIN, het exameninstituut voor informatica en was mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een raamwerk van ICT-competenties (Frameworks) en een nieuwe opleidings- en certificeringsstructuur voor IT-professionals (I-Tracks).

De jury van de Naf-penning:

Als chemicus via de KLM in de ‘bovenkant’ van het IT-(ontwerp)gebied terechtgekomen is voor Paul de gang naar IT besturing in het spanningsveld business-IT er een geweest van steeds dieper (hoger) de zakelijk/bestuurlijke zingeving van IT zoeken. Als er dan een grondige ervaring op het gebied van opleiding en examinering bij kan worden opgeteld dan is het logisch dat Paul nu op het punt van professionalisering van de IT-discipline is aangekomen. Hij weet daarbij de waarde van architectuur goed te plaatsen en opereert daarmee in een gebied dat voor de NAF-missie van groot belang is. Het toekennen van de NAF-penning 2004 is een erkenning van de waarde daarvan.

X