2002: Daan Rijsenbrij

2003: Jan Bosch
1 december 2003

2002: Daan Rijsenbrij

NAF-penning 2002: Daan Rijsenbrij

Prof.dr. Daan Rijsenbrij (1947) studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, alwaar hij in 1975 de doctorsgraad behaalde in de theoretische vaste-stoffen fysica. In 1975 trad hij in dienst bij Cap Gemini Nederland en heeft sinds die tijd een groot aantal managementfuncties bekleed als program-manager, interim manager, account manager, manager professional & technical development en area quality manager. Als EDP-auditor heeft hij een groot aantal verschillende informatiesystemen en projecten tegen het licht gehouden. Zijn specialisatie lag vooral in de vakinhoudelijkheid, zaken als de essentie achter de systeemontwikkelmethodologie, de kwaliteitsborging, IT-competenties en architectuur.

Van 1993 tot eind 2001 was Daan Rijsenbrij tevens bijzonder hoogleraar bedrijfsinformatica aan de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Hij was daar belast met het verzorgen van een college Capita selecta in de Bedrijfsinformatica, waarin werd beoogd een eenvoudig en helder overzicht te geven van die automatiseringszaken die een rol spelen in bedrijven en bij de overheid. Zijn academisch onderzoeksterrein omvatte de architectuur in de IT.

Als corporate scientific officer heeft hij inhoudelijk richting gegeven aan enkele belangrijke onderzoeksthema’s bij het Cap Gemini Institute, onder de codenaam Program X. In dat Institute werden de visies van Cap Gemini geformuleerd en vertaald naar de dagelijkse praktijk van haar informatici. Voorts was hij binnen dat Institute belast met de externe profilering van het ideeëngoed van Cap Gemini.

Daan Rijsenbrij behoort tot de ontwikkelaars van het eerste uur van het architectuurgedachtegoed binnen Capgemini. Hij is de ThoughtLeader op het gebied van Architectuur voor Capgemini en geeft als zodanig veel lezingen over dit nog prille vakgebied.

Hij was initiatiefnemer, medeorganisator en voorzitter van de Landelijke Architectuurcongressen 1999 -2003 (www.lac2004.nl).

Sinds 1 september 2003 bekleedt hij een bijzondere leerstoel aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het gebied van de digitale architectuur.

Sinds 2002 is hij een van de Thought Leaders op het gebied van Outsourcing binnen Capgemini. Als zodanig is hij intensief bezig de cruciale concepten van Capgemini, te weten Rightshore, Collaborative Business Experience en BPOpen, nader gestalte te geven. Als voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland probeert hij met een groep van ruim 13 providers en 4 mediators het onderwerp outsourcing meer transparant te maken voor de Nederlandse markt.

Daan Rijsenbrij heeft meegewerkt aan een groot aantal publicaties, zowel Nederlandstalig als internationaal. Hij is een veel gevraagde spreker over een breed scala aan IT onderwerpen.

Zijn favoriete onderwerpen zijn:

  • digitale architectuur;
  • outsourcing / offshore;
  • de essentiële principes achter de bedrijfsinformatica;
  • IT-filosofie (menselijke maat en IT).

De jury van de Naf-penning:

Op een natuurlijke wijze heeft Daan’s kenmerkende ‘thought leadership’ zich in ongeveer het laatste decennium creatief verbonden met het begrip ‘digitale architectuur’. Hij staat ervoor en steekt z’n nek ervoor uit, daarbij de volle breedte van het vakgebied in zijn vizier houdend. Daarbij was het, zeker gezien zijn ‘tweebenigheid’ in wetenschap en bedrijfsleven, logisch dat zoiets als het Landelijk Architectuur Congres onder zijn handen ontstond. En toen dit mede leidde tot het ontstaan van het NAF, waarbij Daan dat stokje aan anderen overgaf, was het even logisch dat de eerste NAF-penning in 2002 aan niemand anders dan Daan toebehoort.

X