NAF introduceert: Body of Practice

NAF Evenement met Jeanne Ross – kaartverkoop gestart
6 januari 2020
Datum en locatie DADD 2020 bekend!
18 februari 2020

NAF introduceert: Body of Practice

Afgelopen jaren, vanaf 2012 hebben wij de masterclass Architectuur gedoceerd. Samen met een aantal masters, collega’s van ons die hun ervaringen in wilden zetten voor het onderrichten van architecten. Nu wil het NAF verder gaan, waar het nodig is. Onze beroepsgroep moet een stap gaan zetten om te laten zien dat we onze vakinhoud onderhouden en beter dan de klanten misschien nog wel verwachten. We hebben in vervolg van de Masterclass een body of practice geschreven en een aanpak om de vakinhoud van architecten aantoonbar te maken. Graag nodigen we je uit om op een van onze bijeenkomsten te komen om je verder te informeren over de aanpak van de Body of Practice.

Deze Body of Practice op architectuur wordt opgezet voor het organiseren van tegenspraak en periodiek onderhoud op vakkennis, zicht op besturings-, voortgangs- en leveringsafspraken en begeleiding van samenwerking in innovatie versnelling.

NAF blijft in de Body of Practice bewust weg bij titelregisters en certificaten. De eenmaligheid van die bewijsstukken verloopt terwijl de inkt droogt waarmee men ze schrijft. En daarmee de waarde. Ons voornemen is een levend instrument te organiseren, welke gebaseerd is op de body of knowledge & skills voor architectuur en de regelmaat van het organiseren van tegenspraak van gelijken. Dit om het onderhoud op de vakkennis aantoonbaar te maken in een portfolio, dat bewaard wordt bij de vakvereniging NAF, in de stichting NAF Body of Practice en Academie.

Het bovenstaande sjabloon is de uitwerking van de meeste aspecten die we in een levend model willen aanbieden aan onze vakverenigingen en vakgenoten. Opdat we vakkundiger mogen worden.

Het verhaal dat we er bij vertellen gaat over aantonen van een leven lang leren en het onderhouden en ontwikkelen van vakkennis. Dit door een Body of Practice onderhoud-cyclus tussen vakgenoten, met de opzet een levend proces aantoonbaar te maken in een portfolio. Een tastbaar dossier dat we bewaren voor de aangesloten leden. Dit dossier is altijd in te zien en laat zien wat we samen doen in het organiseren van supervisie, en het leren en ontwikkelen en gezamenlijk vastleggen van kennis en competenties.

De reeds bestaande academie, waarbinnen een masterclass beschikbaar is, bundelt benodigde kennis en nieuwe inzichten. Dit legt de basis van onze Body of Practice. Ons overzicht model is gebaseerd op de modules van de masterclass. De body of Practice is een uitwerking van de 16 modules van de masterclass.

Het idee is zo een leven lang leren te helpen ontstaan en op alle inzichten, die er zijn en bij je ontstaan, tegenspraak te organiseren. Dit zodat we samen beter en vakkundiger worden.

De sessies staan in de evenementenkalender en zijn gratis toegankelijk voor leden én niet-leden.

X