Nieuwe leerstoel Digitale Architectuur

NAF Penning 2020 toegekend aan Bas van Gils
12 november 2020
GIA-KNVI-NAF Insight sustainable webinar
18 januari 2021

Nieuwe leerstoel Digitale Architectuur

Het dynamische werkveld van de digitale architect is volop aan verandering onderhevig. Als kennis- en netwerkorganisatie zien we als bestuur van het NAF mogelijkheden om door middel van de ontwikkeling van een Leerstoel Digitale Architectuur kennis te delen en mensen in het werkveld te verbinden. Voor de ontwikkeling van deze leerstoel werken we samen met de Onafhankelijke Architect in een recent opgerichte Stuurgroep, waarin ook hoogleraren deelnemen.

Naast haar bijdrage aan de leerstoel werkt de Onafhankelijke Architect daarnaast ook aan een post-master opleiding. We bundelen onze krachten in een programmateam, waarin onze secretaris Roland Drijver en onze voorzitter Peter Beijer deelnemen. Ook de Universiteit Twente staat positief tegenover de leerstoel.

Om de leerstoel te ontwikkelen, gaan we sponsorgelden werven vanuit de markt. Hiervoor is stichting NAF Academie in het leven geroepen. Ben je benieuwd naar onze plannen, de voortgang of wil je betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerstoel? We organiseren – samen met de Onafhankelijke Architect – binnenkort een virtuele bijeenkomst om je bij te praten. We laten het weten zodra de datum bekend is.

X