Bijdrage gevraagd aan promotieonderzoek

BA & Beyond 2021
25 februari 2021
Oud-voorzitter Frank Baldinger overleden
5 juli 2021

Bijdrage gevraagd aan promotieonderzoek

Henk Plessius, een van de promovendi bij Marlies van Steenbergen, lector bij het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren, doet promotieonderzoek naar de bijdrage van Enterprise Architecture aan organisaties. Het onderzoek heeft geresulteerd in een vragenlijst die architecten kunnen gebruiken om hun bijdrage aan de organisatie waar ze voor werken zelf te beoordelen. De resultaten van een zelfevaluatie kunnen worden gebruikt om de ‘waardegedrevenheid’ van de architectuurfunctie te verbeteren.

Gebaseerd op deze vragenlijst is een enquête opgesteld, bedoeld om inzicht te krijgen in de huidige status van de architectuurpraktijk. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen. U komt bij de enquête via de volgende link: https://eduples.limequery.com/812859?lang=en

De enquete is anoniem en er wordt geen informatie over u opgeslagen bij de antwoorden.

X