Landelijk Architectuuronderzoek: Infrastructuurarchitectuur-enquête

Volgende werkgroepmeeting Industrial Internet of EveryThing op 26 september
28 juni 2017
Uitnodiging evaluatie onderzoek IT governance (19 september)
29 juni 2017

Landelijk Architectuuronderzoek: Infrastructuurarchitectuur-enquête

Onder de paraplu van het NAF wordt in 2016 & 2017 een groot landelijk architectuuronderzoek verricht onder ruim 5.000 architecten in Nederland en Vlaanderen.
Dit onderzoek wordt gesupervideerd door Johan Krebbers (Shell), Stephan Hendriks (DSM), Martin van den Berg (architectuuronderzoeker aan de Vrije Universiteit) en ondergetekende.

Hierbij een verzoek gerelateerd aan het vijfde deelonderzoek ‘infra architectuur’.

Aan jou de vraag om  de vragenlijst in te vullen. Beantwoord s.v.p. alleen die vragen die volgens jou in jouw situatie relevant zijn. Eventueel commentaar op de korte intro of opmerkingen over vragen die wij ook nog hadden moet stellen, zijn ook van harte welkom.

Wij verzoeken jou de lijst en het eventuele additionele commentaar vóór 31 juli 2017 naar ondergetekende (daan@rijsenbrij.eu) te sturen.

De output uit deze digitale enquête zal worden geanalyseerd door een onderzoeksgroep bestaande uit 6 experts. Hieruit worden conclusies getrokken en daar waar mogelijk aanbevelingen opgesteld. Dit zal worden beschreven in een artikel dat wordt aangeboden aan het NAF; dat artikel wordt teruggestuurd aan de respondenten en wellicht in een bredere kring van belangstellenden geëtaleerd.

Alle aan ons verstrekte zaken worden geanonimiseerd/vertrouwelijk behandeld.

Vriendelijke groet,
dr. Daan Rijsenbrij

X