Zonder enterprise architect geen goed besluit

october, 2016

06octAll DayZonder enterprise architect geen goed besluit

Event Details

Presentatie: Martin van den Berg, Enterprise Architect, practitioner and researcher

Op donderdag 6 oktober 2016 verzorgt Martin van den Berg een NAF Insight over zijn promotieonderzoek naar de rol van Enterprise Architectuur bij IT-besluitvorming.

Deelnemers aan deze NAF Insight worden meegenomen in de reis die Martin van den Berg heeft meegemaakt in zijn onderzoek naar hoe je als enterprise architect kunt bijdragen aan besluitvorming over complexe IT-vraagstukken. Je krijgt inzicht in wat besluitvorming is, welke theorieën er zijn over besluitvorming, welke verbanden er zijn tussen besluiten en wat een goed besluit is. Vanuit diverse invalshoeken van besluitvorming wordt ingegaan op wat de rol is die je als enterprise architect het beste kunt vervullen. Een van de zaken die zal blijken, is dat de context waarin je opereert als enterprise architect, in hoge mate bepalend is voor hoe je het beste kunt bijdragen aan betere besluiten.

Deze bijeenkomst heeft een interactief karakter. Je wordt in de gelegenheid gesteld om je uit te spreken over hoe jij bijdraagt aan betere besluiten. Daarnaast is er volop ruimte voor discussie aan de hand van hypotheses uit het onderzoek van Martin.

Martin van den Berg is sinds 2012 werkzaam als enterprise architect bij De Nederlandsche Bank. Daarnaast voert hij promotieonderzoek uit naar de rol van enterprise architectuur als management instrument aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Martin van den Berg is medegrondlegger van DYA®. Daarnaast is hij mede-auteur van boeken over Service Oriented Architecture, Cloud Computing, outsourcing en architectuurmethoden. Hij heeft diverse opleidingen op architectuurgebied verzorgd en tal van artikelen gepubliceerd. Hij maakt deel uit van de programmacommissie van het Landelijk Architectuur Congres en de jury van de Nederlandse Architectuurprijs. Voor zijn bijdrages aan de architectuurcommunity is hij in 2012 onderscheiden met de NAF-penning.
Martin van den Berg is afgestudeerd bedrijfseconoom en heeft een master op het gebied van transport en logistiek.

Time

All Day (Thursday)

Location

Onbekend

Comments are closed.

X