Remote Document Encryption voor de zorg

october, 2018

11oct09:0011:00Remote Document Encryption voor de zorg

Event Details

Op de oktober-bijeenkomst van de Architectuurcommunity Zorg zal Eric Verheul een presen­tatie met workshop geven over Remote Document Encryption en over de privacy-mogelijk­heden die dat biedt in combinatie met het nieuwe rijbewijs. Eric is onafhankelijk crypto­gra­fisch adviseur voor de overheid en als deeltijdhoogleraar verbonden aan de Digital Secu­rity-groep van de Radboud Uni­versiteit. Presentatie en workshop zijn op persoonlijke titel.

De Architectuurcommunity Zorg is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, in­formatieanalisten, CIO’s en anderen met een interesse voor informatie, techniek en ar­chi­tectuur. Zij doet via de Architectuurboard Zorg voorstellen aan het Informatieberaad Zorg over de informatiepositie van burgers, zorgdata, standaardi­satie, stelsel-brede afspraken, inzet van nieuwe technologieën, privacy en informatiebeveili­ging.

Remote Document Encryption is een recente cryptografische innovatie die werkt met be­staande identiteitsdocu­menten: identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Met RDE kan een partij gegevens versleutelen voor de houder van een identiteitsdocument. Ontsleuteling is dan alleen mogelijk met fysiek bezit van het identiteitsdocument en gebeurt in dat docu­ment. De houder moet wel beschikken over een lezer of smartphone die contactloze kaarten kan lezen. Eric zal RDE inleiden en demonstreren met een RDE-app, met de persoonlijke ge­zondheidsomgeving (PGO) conform MedMij als voorbeeld. Zo kan alleen de patiënt zijn PGO-ge­gevens lezen. Ook het e-mailen van patiëntgegevens kan met RDE beveiligd worden.

RDE werkt met alle bestaande identiteitsdocumenten, maar in combinatie met het nieuwe eID-middel op het nieuwe rijbewijs schept het ook kansen voor nieuwe privacy-bevorderen­de technologieën. Rondom PGO’s kan zo bijvoorbeeld de onweerlegbaarheid van de uitwis­seltoe­stemming worden geborgd en in de authenticatie van zowel patiënt als zorgaanbieder worden voorzien, op basis van pseudoniemen.

In de workshop zal interactief worden gezocht naar andere RDE-toepassingen van RDE en het nieuwe rijbewijs.

U kunt zich via de link hieronder aanmelden. De sessie is gratis en in Utrecht en start om 09:30 uur (inloop vanaf 09:00) en duurt tot 11:00 uur.

Comments are closed.

X