IT Governance

april, 2013

15aprAll DayIT Governance

Event Details

Workshop en mini-seminar IT Governance

Op 15 april organiseert de NAF werkgroep IT governance samen met het Ngi bij de Rabobank in Utrecht twee activiteiten die op elkaar aansluiten.

Workshop

Om 14:00 start een workshop die deel uitmaakt van het promotieonderzoek van Daniël Smits naar de effectiviteit en volwassenheid van IT governance aan de Universiteit Twente met medewerking van het Ngi en het NAF.

Een literatuurstudie naar IT governance heeft aangetoond dat er nog steeds sprake is van een duidelijke discrepantie tussen de literatuur en de praktijk. Het is dus belangrijk mensen vanuit de praktijk bij het onderzoek te betrekken, daarom ook deze oproep.

Verder heeft het onderzoek opgeleverd dat er zes stromingen rond IT governance kunnen worden onderkend. Vier hiervan hebben betrekking op de prestatie van een organisatie en vallen binnen de scope van het onderzoek.

Mini-seminar Besturing van grote projecten

Om 16:00 start het miniseminar met als thema Besturing van grote projecten met als sprekers:

Waarom komen projecten in de problemen? Thomas Wijsman

Ondanks voortdurende inspanningen om de besturing en beheersing van grote (ICT-)projecten te verbeteren blijven er projecten in de problemen komen. De ontwikkelde methoden en technieken, modellen en ‘recepten’ zijn kennelijk niet toereikend. Thomas Wijsman zal verhelderen waardoor dit wordt veroorzaakt en in welke richtingen we kunnen kijken voor oplossingen.

Drs. Th. Wijsman RE was tot voor kort projectmanager ICT-onderzoek bij de Algemene Rekenkamer. Tegenwoordig werkt hij zelfstandig als coach en strategisch adviseur/onderzoeker.

Goed opdrachtgeverschap, Derk Kremer

Derk Kremer heeft vanuit zijn jarenlange ervaring zowel als opdrachtnemer als opdrachtgever samen met Hans Wortmann, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, een geheel eigen visie ontwikkeld over de aansturing van projecten en uitbestedingstrajecten. Uiteraard gezien vanuit het perspectief van Goed Opdrachtgeverschap. Zij hebben een aantal modellen ontwikkeld die een opdrachtgever kunnen helpen zijn of haar rol op een professionele wijze in te vullen. Bijvoorbeeld het regiemodel, het stuurmodel en het taakvolwassenheid model. Maar ook het i-Governance model waarin de opdrachtgever centraal staat kan helpen bij het voeren van de regie over stakeholders.

Derk Kremer doet als zelfstandige onderzoek naar en geeft gastcolleges over Goed Opdrachtgeverschap.

RDW, Auke van der Meulen

De parlementaire ict-enquete die momenteel loopt, telt zes casussen waarvan er één: de migratie van een mainframe- naar een winframe-omgeving bij RDW succesvol is verlopen.

Auke van der Meulen is werkzaam voor de RDW als programmamanager. Hij was de programmamanager van het Winframe programma.

Meer informatie

Meer informatie en informatie over de inschrijfprocedure kan gevonden worden op:
www.governance.co.nl/mini-seminars

Meer informatie over het onderzoek en de workshop staat op onze website:
www.governance.co.nl/onderzoek
www.governance.co.nl/onderzoeksactiviteit (de workshop)

Time

All Day (Monday)

Location

Onbekend

Comments are closed.

X