Algemene Ledenvergadering NAF najaar 2019 ©Ø

november, 2019

28nov15:3020:30Algemene Ledenvergadering NAF najaar 2019 ©Ø

Event Details

Beste vertegenwoordigers van de NAF-leden,

In vervolg op de ALV-vooraankondiging in september kunnen wij u berichten dat  deze keer de ALV gehouden  wordt op donderdag 28 november in het Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad.

Voorafgaand aan de ALV brengen wij een bezoek aan het museum en gaan we op reis door de fascinerende geschiedenis van de luchtvaart van 1785 tot 2012. In dit museum maar ook op het buitenterrein treffen we juweeltjes aan van vliegtoestellen.

Na deze ‘’vliegreis’’ treffen we elkaar weer in de Friendship Foyer voor de Algemene Ledenvergadering die in het teken staat van voorgestelde vernieuwingen binnen het NAF.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs omdat uw inbreng en support bij de vernieuwing van het NAF van essentieel belang is.

PROGRAMMA

Het programma voor de middag/avond ziet er als volgt uit:

15.30 uur: Ontvangst in de Friendship Foyer, koffie/thee

Daarna bezoek aan het museum

 

17.00 uur

Bestuurlijk gedeelte

  1. Opening: Agenda Vaststellen / Rondvraag (Peter Beijer)
  2. Notulen ALV: 9 mei 2019 (Roland Drijver)
  1. Vernieuwing van het NAF. (Peter Beijer
  1. DADD 2019: terugblik en interactief overleg (Bas van Hengstum)
  1. Activiteitenplanning 2020: presentatie Jaarkalender 2020 (Roland Drijver)

18.00 uur            PAUZE: apéritief en buffet

18.45 uur            vervolg ALV

  1. Ledenbeleid en aanpassing contributieregelingen (Bas van Hengstum/Ronald Coenen/  Eddy de Boer)
  2. Bestuurssamenstelling 2019 (Peter Beijer): Bestuurslid/penningmeester Jeroen Cloo heeft te kennen gegeven zijn bestuursactiviteiten eind dit jaar te willen beëindigen. Op deze ALV neemt hij afscheid. Bestuurslid Ronald Coenen gaat hem opvolgen. Het bestuur werkt aan verdere uitbreiding van het huidige bestuur.
  3. Financiële rapportage/Begroting NAF 2020 (Ronald Coenen)
  4. Rondvraag en sluiting

20.00 uur: Afrondende borrel

 

AANMELDEN EN BEVESTIGING

Alle deelnemers ontvangen in week 48 de bevestiging, de route en de overige relevante ALV-documenten.

Graag tot ziens op 28 november in Lelystad Aviodrome.

Met vriendelijke groet,

Peter Beijer,

Voorzitter NAF

 

Comments are closed.

X