Adaptieve Architecturen: Begrijpen en Toepassen

june, 2011

09junAll DayAdaptieve Architecturen: Begrijpen en Toepassen

Event Details

De NAF werkgroepen Emergente Architecturen, Event Driven Architecture en Agile Architecting hebben deze NAF Insight samengesteld. Vanuit diverse invalshoeken is ingegaan op het gemeenschappelijke thema. Zowel de structuur en besturing van met deze architecturen kwamen aan de orde, waarbij de waardecreatie die nagestreefd wordt voorop stond.

Probleemstelling
De ontwikkeling van bedrijfsprocessen in organisatieoverstijgende ketens betekent dat we op een nieuwe manier naar de onderliggende architecturen moeten kijken en deze anders moeten structureren en besturen. Deze architecturen overstijgen de organisatiegrenzen, groeien in omvang en in ontwikkeltijd. Veel partijen zijn betrokken
en de besluitvorming kantelt van de bekende besloten hiërarchie van een organisatie naar een open netwerk van allianties! Legacy landschappen worden meegenomen naar de toekomst.
De centrale vraag is: Hoe geven we sturing en structuur aan dit soort architecturen zodat ze effectief zijn voor de business?

Keynote speaker is Etienne van Zuijlen, Program Manager Airport CDM. Onderwerp: Collaborative Decision Making (CDM) op Schiphol. CDM beoogt om met behulp van het delen van informatie van de verschillende partijen die bij de operatie van een luchthaven betrokken zijn (Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, de Luchtverkeersleiding
en het KNMI) de operatie op de luchthaven te verbeteren. Deze transparantere bedrijfsvoering van alle partijen stelt hen in staat om het vliegverkeer van Schiphol op een meer efficiënte manier af te handelen. De operationele en technologische complexiteit, samen met de grote tegengestelde belangen van het omvangrijke aantal betrokken partijen, maakten dit project tot een bijzondere uitdaging.

Programma
– 09.30 – 10.00 Inloop
– 10.00 – 10:05 Ontvangst (Charles Hendriks)
– 10:05 – 10:10 Welkom namens NAF
– 10:10 – 10:20 Introductiepresentatie: -Netcentric society – Baasjes en Vriendjes-, Frank Schalkwijk
– 10:25 – 10:45 Etienne van Zuijlen. Praktijkvoorbeeld uit de luchtvaartsector (http://www.schiphol-cdm.nl/nl/home)
– 10:50 – 11:00 Koffie
– 11:00 – 11:20 Werkgroeppresentatie 1, Agile Architecting, Frank Langeveld
– 11:20 – 11:30 Koffie
– 11:35 – 11:55 Werkgroeppresentatie 2, Event-driven architectuur, Charles Hendriks
– 12:00 – 12:20 Werkgroeppresentatie 3, Enterprise Architecturen, ontwerpen of laten ontstaan?, Frank Schalkwijk
– 12:30 – 12:50 Workshop inventarisatie vraagstukken
– 13:00 – 13:30 Verzorgde lunch
– 13:30 – 14:00 Bespreken vraagstukken
– 14:00 Sluiting

Time

All Day (Thursday)

Location

Onbekend

Comments are closed.

X