Call for Papers Landelijk Architectuur Congres 2018: Paradoxen in Architectuur

NAF Insight Special met Jeanne Ross druk bezocht
20 maart 2018
LAC Summit 2018: Bring your own architecture!
10 april 2018

Call for Papers Landelijk Architectuur Congres 2018: Paradoxen in Architectuur

Stuur vóór 23 april 2018 je bijdrage in!

Soms lijkt het leven van de IT-er uiterst verwarrend. Waren we net gewend aan het idee dat tussenpersonen zouden uitsterven, komen Uber en AirBnB eens even lekker tussenpersoon spelen in markten waar we ze eerder niet hadden. Begint Microsoft zich ein-de-lijk te houden aan standaarden, introduceren Google, Amazon, Redhat, Heroku en IBM elk hun eigen manier om IT in de cloud te zetten. En terwijl duizenden architecten zich hebben gecertificeerd in TOGAF doen we allemaal lekker Agile.

Het is de taak van enterprise architecten om deze tegenstellingen te onderzoeken om uit te komen bij de onderliggende principes. Als je die eenmaal gevonden hebt, dan blijkt meestal dat de tegenstelling slechts schijn is. De TOGAF- en de agile-adept vinden elkaar als ze afspreken dat nadenken over samenhang de essentie is van TOGAF èn niet verboden is in agile. Internet verhoogt transparantie, en dat leidt soms tot minder, maar vaak ook tot meer tussenpersonen. En cloud bevindt zich nog in de verkennende fase — die standaarden komen er wel.

De 20e editie van het Landelijk Architectuur Congres, het LAC 2018, gaat over deze schijnbare tegenstellingen in ons vakgebied. We willen paradoxen aangrijpen als handvatten om door te dringen tot de kern van ons vakgebied. Dat gaan we, net als de laatste twee jaren, doen in Den Bosch, op 15 en 16 november. Dat gaan we doen met interessante en inspirerende keynote speakers, zoals U al 19 edities lang van ons gewend bent. We zetten daarnaast een trend voort die in 2017 al op bescheiden wijze is ingezet: meer variatie in de werkvormen die we hanteren.

De programmacommissie is op zoek naar bijdrages die ingaan op één of meerdere van deze rollen binnen het thema Paradoxen in Architectuur. Daarbij hebben de volgende aandachtsgebieden onze bijzondere aandacht:

 • Paradoxen in delivery
 • Paradoxen in blockchain
 • Paradoxen in smart
 • Paradoxen in solution architectuur
 • Paradoxen in cloud
 • Paradoxen in privacy
 • Paradoxen in IT-competenties

Klik hier voor een compleet overzicht van de thema’s.

Concreet zoekt de programmacommissie naar voorstellen die ingaan op één van deze onderwerpen. Dat kunnen voorstellen zijn voor:

LAC dag 1 – donderdag 15 november

 • Het invullen van een complete track (5 presentaties van elk een half uur);
 • Een ‘losse’ presentatie van een half uur (deze zal, indien geaccepteerd, door de programmacommissie ondergebracht worden in één van bovenstaande tracks).

LAC dag 2 – vrijdag 16 november

 • Een ‘vrije inzending’: heb je nog een spanningsveld, maar past dat niet als track of als losse lezing? Doe een voorstel voor een alternatief. Maak hierbij goed duidelijk:
 1. Welke boodschap je wilt overbrengen en/of wat je doel is,
 2. Welke werkvorm je voorstelt (niet in 1 woord, maar in een hele volzin)
 3. Waarom de voorgestelde werkvorm en duur juist perfect zijn voor de boodschap die je wilt overbrengen of het doel dat je wilt bereiken.

De programmacommissie zal zorgvuldig beoordelen of de voorgestelde werkvorm past bij het doel van de bijdrage en of het past bij het LAC. Er zijn bijdragen beschikbaar voor 1 of 2 uur. We hebben een voorkeur voor sessies met veel interactie, maar dat moet al wel in de beschrijving van de inzending goed uitgewerkt zijn.

Het is toegestaan voorstellen (complete tracks of losse presentaties) in te dienen die niet aansluiten bij deze onderwerpen. Maak in dat geval duidelijk waarom het onderwerp niet mag ontbreken op het LAC.

De procedure is als volgt: stuur vóór maandag 23 april 2018 je voorstel voor een presentatie, track, of andere werkvorm in. De commissie beoordeelt alle voorstellen op inhoud en op aansluiting bij de hierboven genoemde onderwerpen. De commissie behoudt zich het recht voor om tracks samen te voegen en om lezingen aan tracks toe te wijzen. Uiterlijk 1 juni krijg je te horen of je voorstel geaccepteerd is. Op donderdag 15 en vrijdag 16 november is het LAC 2018.

Alleen voorstellen die worden ingediend via het web-formulier zullen worden gehonoreerd. Vul het formulier in vóór maandag 23 april. Click here for the English Call for Papers form.

Tot ziens op het LAC 2018 in Den Bosch!

De LAC Programmacommissie,

Martin van den Berg, Raimond Brookman, Pascal van Eck, Bas van Gils, Charles Hendriks, Bas van Hengstum, Joost Lommers, Mats Ouborg, Paul Oude Luttighuis en Jaap Teeuwen.

Contactadres voor nadere informatie: lac@naf.nl

X