Architectuurcommunity Zorg werkt aan duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Nominaties NAF Architectuurprijs 2018
23 oktober 2018
NAF Academy roept op tot deelname aan onderzoek Martin van den Berg
29 oktober 2018

Architectuurcommunity Zorg werkt aan duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Als je op donderdag 15 november 2018 aanwezig bent op het LAC, kun je  kennismaken met de Architectuurcommunity Zorg. De leden van drie werkgroepen komen die dag bijeen in ‘s-Hertogenbosch en zullen ook een bezoek brengen aan het LAC.

Dit is tevens één van de eerste samenwerkingen tussen het NAF en de Architectuurcommunity Zorg. Na enkele inspirerende gesprekken de afgelopen tijd, wordt nu hard gewerkt aan de verdere invulling van de samenwerking. Daarover binnenkort meer!

Netwerk van experts werkt aan betere zorg
De Architectuurcommunity Zorg is een van de expertcommunity’s van het Informatieberaad Zorg, waarin de leden werken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Dat moet de zorg in Nederland beter, transparanter, meer uitwisselbaar, betaalbaarder en toegankelijker maken.

De Architectuurcommunity Zorg is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) en andere mensen met een interesse voor informatie, techniek en architectuur.

In werkgroepen zijn de leden online en offline aan de slag met adviezen en analyses over onderwerpen als:
• de informatiepositie van mensen;
• zorgdata;
• standaardisatie;
• stelselbrede afspraken;
• inzet van nieuwe technologieën;
• privacy en informatiebeveiliging.

De Architectuurboard Zorg beoordeelt de adviezen en producten van de werkgroepen en brengt advies uit aan het Informatieberaad Zorg.

Werkgroepen
Leden van de volgende drie werkgroepen van de Architectuurcommunity Zorg zijn aanwezig op het LAC:

  1. Werkgroep Veilige Gegevensuitwisseling: Werkt aan veilige gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgaanbieder. Dit aan de hand van digitale identiteit, authenticatie, een betrouwbaar netwerk en onweerlegbaarheid van gegevens. De uitwerking van deze vier thema’s moet leiden tot een architectuurschets om veilige gegevensuitwisseling zorgbreed in te richten.
  2. Werkgroep ZorgAdresInformatie (ZAI): Werkt aan het ZAI-stelsel: een samenhangend stelsel voor beheer, ontsluiting en gebruik van adresinformatie van aanbieders van zorg en ondersteuning. Adresinformatie mag futiel lijken: het is een cruciale schakel in het stelsel en vraagt daarom om zorg, net zoals zorg om adresinformatie vraagt.
  3. Werkgroep Kaders: Creëert stapsgewijs een normenkader, dat principes, richtlijnen, typeringen van bouwstenen en praktijkvoorbeelden bevat. Dit kader wordt gezien als referentiearchitectuur voor het gewenste informatiestelsel. Specifieke architecturen en bouwstenen worden aan het normenkader getoetst.

Nu al geïnteresseerd?

Mocht je als NAF-lid nu al interesse hebben in de Architectuurcommunity Zorg, laat dan hieronder je email-adres achter. Dan zullen we je informeren zodra we vanuit het NAF ook hands-on aan de slag gaan samen met de Architectuurcommunity Zorg.

    X