Architecto ergo sum? Kritisch (zelf)onderzoek naar het denken van architecten

Datum en locatie DADD 2020 bekend!
18 februari 2020
Industry 4.0 Roadmap to the Intelligent Enterprise
24 februari 2020

Architecto ergo sum? Kritisch (zelf)onderzoek naar het denken van architecten

Door de Werkgroep Kritisch Denken (ism KNVI)

Het Nederlands Architectuur Forum organiseert op 18 maart een NAF Insight met daarin een kritische reflectie op het denken van architecten. Leden van het KNVI zijn ook van harte welkom op dit evenement. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!

Architecten in de digitale wereld hebben de afgelopen decennia geprobeerd een professie vorm te geven, geïnspireerd door hun naamgenoten in de fysieke leefomgeving. Een architect die in de digitale wereld een systeem vormgeeft is vergelijkbaar met een architect van een gebouw. Een architect die een organisatie als geheel vormgeeft (ook wel: “enterprise-architect”) is vergelijkbaar met een planoloog. Na een aantal decennia moeten we constateren dat architecten in de digitale wereld nog niet definitief zijn doorgebroken. Anderen beweren zelfs dat de rol architect in de context Agile helemaal niet meer nodig is. Een goed moment voor een kritische reflectie.

De interessegroep “kritisch denken van informatie” organiseert samen met het Nederlands Architectuur Forum een NAF Insight voor een reflectie. De interessegroep denkt dat bestaande denkbeelden kritisch moeten worden beoordeeld. Als mensen hebben we nu eenmaal de natuurlijke aanleg te geloven wat anderen ons vertellen en ons heteronoom te gedragen. We stellen deze beelden ter discussie en willen verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten herkennen en voorkomen. Autonome professionals zijn kritische denkers, die zichzelf en anderen uitdagen.

In deze sessie zullen we het vak van architect in de digitale wereld kritisch benaderen. We stellen ter discussie of dat wat we doen altijd wel “architectuur” genoemd kan worden of dat er beter andere labels op dingen geplakt kan worden. Is een architect wel onderscheidend ten opzichte van andere informatieprofessionals? Zouden we de titel in de toekomst nog wel moeten gebruiken? En als dat niet verstandig is, in welke vorm zouden we de dingen die architecten doen moeten reframen?

Inloop is vanaf 1530. Er wordt voor een maaltijd gezorgd.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze bijeenkomst op 18 maart 2020.

X