Infrastructuurarchitectuur

Infrastructuurarchitectuur

De werkgroep stelt zich tot doel om concrete bijdragen te leveren aan de opbouw van het vak van infrastructuurarchitectuur. Dit vak staat nog in de kinderschoenen, inrichting van infrastructuur vindt dikwijls erg versnipperd, erg technisch en erg leveranciers georiënteerd plaats. Daarnaast wordt een gat ervaren tussen organisatieonderdelen die voor infrastructuur de architectuur opstellen, deze ontwerpen, realiseren en exploiteren enerzijds en de bedrijfsvoering en andere IT-disciplines anderzijds.

Vragen die in de werkgroep aan de orde komen, zijn:

  • Bestaat infrastructuurarchitectuur eigenlijk wel? En zo ja, wat is het (niet)? Wat is het verschil tussen infrastructuurarchitecturen en technische ontwerpen? En hoe sluiten deze op elkaar aan?
  • Binnen welke kaders kunnen/moeten de infrastructuurarchitect opereren en welke producten en hulpmiddelen heb je hierbij nodig om je werk goed te doen? Hoe organiseer je de beoefening van infrastructuurarchitectuur in een organisatie (klanten, producten, processen, mensen, techniek)?
  • Hoe structureer je met architectuur een infrastructuurlandschap en hoe begeleidt je van hieruit projecten?
  • Hoe verbeter je de aansluiting tussen applicatiearchitectuur en infrastructuurarchitectuur?
  • Hoe doen andere architecten dit in hun eigen organisatie?

De werkgroep richt zich op infrastructuurtalenten (al dan niet ‘officieel’ architect) die zich willen ontwikkelen in het vakgebied door op de juiste abstractieniveaus, gestructureerd, consistent, methodisch en in samenhang met andere disciplines aan de inrichting van infrastructuur te werken. De werkgroep wil een platform zijn voor de community van zich ontwikkelende infrastructuurarchitecten.

Meer informatie: Daniël Jumelet

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties. U kunt
kiezen uit drie soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

Leden

X