Kritisch Denken voor ICT-ers

De werkgroep "Kritisch Denken voor ICT-ers" is een samenwerking van de KNVI, Via Nova Architectura, en het NAF.
Leden van de werkgroep zijn Danny Greefhorst (KNVI, VNA), PP Verroen (KNVI), Paul Oude Luttighuis (NAF), Martijn Sasse (VNA) en Alcedo Coenen (NAF, VNA).

De werkgroep stelt zich ten doel om het kritisch denken onder de ICT-ers en architecten te bevorderen door het aansnijden en bevorderen van filosofische thema's. Concrete verschijningsvormen zullen in elk geval zijn:
(a) een wiki
(b) een track op het LAC (voorstel)
(c) een nog te ontwikkelen intelligente chatbot aan wie kritische vragen gesteld kunnen worden en waarvan kritische antwoorden verwacht mogen worden
(d) open spaces en andere nog nader te definiƫren sessies.

Trekker van de werkgroep is Danny Greefhorst.